SAL7331, Act: V°108.2 (91 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°108.2  
Act

Transcription

 by 
It(em) uut dien dat h(er) gheert van rotselair abt des godshuys van/
vileer inden name en(de) van wegen des voirs(creven) godshuys die gegoedt/
en(de) geerft is voir meyer en(de) scepen(en) van loven(en) in thof en(de) goede/
geheten vand(er) poirten gelegen te sart resbarbe en(de) dair omtrent/
hadde doen inscriven mett(er) stat brieven janne van tillr(ode) die/
hen aen de heerlich(eit) vande(n) voirs(creven) hove ongebruyc dede in/
dien dat hij hem pijnde recht te vorde(re)n vande(n) voirs(creven) goede(n)/
voe(r) sijn scepen(en) van opp(er)bais voe(r) pontgelt dat hij meynde/
te hebbe(n) boven dien also m(ijn) [de] voirs(creven) m(ijn) h(er) dabt hoept dat/
men de voirs(creven) heerlich(eit) en(de) goede van hem en(de) van sijne(n)/
godshuyse houden(de) wae(r) en(de) den voirs(creven) janne van tillr(ode)/
op heden dach betekent was dair hij niet comen en is/
Soe eest dat scepen(en) van loven(en) gemaent vande(n)/
meye(r) gewijst hebben voir een vonnisse datmen den voirs(creven)/
m(ijn) he(r) den abt vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude in sijner/
guedingen also verre alst noch voe(r) de scepen(en) come(n) is/
p(rese)nt(ibus) k(er)smake(re) roelofs smacht borch(oven) ca(pelle)[man] ov(er)wynge iunio(r)e/
smet oct(obris) xvi
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts