SAL7331, Act: V°128.1 (109 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°128.1  
Act

Transcription

2019-01-05 by kristiaan magnus
Item want stoet en(de) tebat opverstaen was tusscen jan canbostijn inden/
name van hem selve(n) en(de) [rentmeest(er)] osten dittre sijne(n) meeste(r) in deen sijde en(de) henric/
de schote in dande(re) alse vande(n) houwe vande(n) bossche des voirs(creven) osten/
geheten le boiz de laer welken hou de voirs(creven) henrick jege(n) de(n) voirs(creven) janne/
cambostin als rentm(eeste)r des voirs(creven) osten gecocht hadde soe sijn beyde/
de voirs(creven) p(ar)tien come(n) voir scepen(en) van loven en(de) hebben hen vande(n) voirs(creven)/
stoete gekeert in segge(re)n en(de) vrient yffeneren Te weten in joese de/
faucouwez ende janne de moriael van verseval in alsulker vuegen/
en(de) manie(re)n dat elc vander voirs(creven) p(ar)tie(n) hue(r) bescheyt en(de) hue(r) thonesse [eest dat sijs e(n)nich behoeve(n)] en(de)/
allet tghene dat [elken van hen] tot hue(re)n besceyde dienen mach tusscen dit en(de) den/
sesten dagh van novembr(is) naestcomen(de) den voirscr(even) segge(re)n op doen [en(de)] bijbrengen/
sellen Dwelc gesciedt sijnde en(de) allet besceydt en(de) thoenesse vande(r) p(ar)tien/
aengehoert sellen de voirs(creven) seggers hue(r) uutsprake en(de) seggen vande(n) voirs(creven)/
stoete seggen en(de) pronu(n)cie(re)n bynne(n) vier daige d(aer) nae volgende eest dat/
sijs eens sijn en(de) van accoerde ende en sijn sijs niet eens soe mogen sij dan/
t(er) stont enen overman kyesen den welken sij alle bescheit en(de) thoenesse bijbrenge(n)/
selen vand(er) voirs(creven) saken Welke overman dan bynnen enen dage nae dat hij/
allet besceydt aengehoirt sal hebben sijn seggen seggen sal en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sal/
[Item is vorweerde wairt dat sake dat enige vande(n) voirs(creven) twee seggers hen weygheerde tvoirscr(even) seggen aen te taenveerde(n) [en(de) tseggen niet aennemen en woude] soe heeft geloeft de voirs(creven) jan cambestijn d(er) voirscr(even) henric tot sijne manisse te betalen xc l(i)b(ra) xxv l(ib)ra [grote] d(er) munten van henegouwe els vervolghde scout] Gelovende de voirs(creven) jan cambostijn in de(n) name van hem selve(n) en(de) sijnen/
voirs(creven) meest(er)
in deen sijde en(de) de(n) voirs(creven) henric in dande(r) vast en(de) gestedich/
te houden en(de) te voldoen wes de voirs(creven) seggers oft ov(er)man vande(n) voirs(creven) stoete/
seggen selle(n) oft p(ro)nu(n)cie(re)n borch(oven) ov(er)wynge oct(obris) xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts