SAL7331, Act: V°136.2 (117 of 349)
Search Act
previous | next
Act V°136.2  
Act

Transcription

2018-11-14 by kristiaan magnus
Uut dien dat op den dach van heden comen is bijden raide vand(er) stat/
raes van graven he(r) te heverle ende malevien ende met hem symoen/
spouren van graven daer de voirs(creven) raes opdede hoe onlanx voirleden/
seker gescil opverstaen ware tusscen den voirs(creven) symone in deen sijde en(de)/
de weduwe renchons wilen van liesch sweger svoirs(creven) symoens he(re)n ja(n)ne/
moni(n)c en(de) h(e)r(e)n reyne(re)n priestere sonen der voirs(creven) weduwen en(de) philippaerde/
masaleyne die haerer dochter heeft in dande(re) mids ocsuyne van enen/
beleyde dat de voirs(creven) symoen hadde doen doen op alle de goede/
die waren des voirs(creven) reynchons wilen mids dat de voirs(creven) prieste(re)n de/
deylinge vanden voirs(creven) goeden van hen ende hue(re)n vrienden gemaect/
naemails breken ende te nieute doen wouden die dair af een middelinge/
en(de) seggen geseeght heeft dwelc hij dede lesen voir den raide/
vander stat ende dat der stat op reden docht staende Soe is/
overdraghen inden raide vander stat datmen den voirs(creven) p(ar)tien scriven/
soude dat sij tvoirs(creven) seggen voldaden ende hoir antweerde dair af der stat/
lieten weten bynnen xiiii nachten naestcomen(de) oft wair sijs niet en/
daden soe soudemen den voirs(creven) symone den voirs(creven) beleydt brief wed(er)/
in sijnen hande(n) doen wedergheven alsoe hij dien hadde eer hij tvoirscr(even)/
seggen aenghinc Actum in pleno consilio octobr(is) ultima
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts