SAL7331, Act: V°148.1-R°149.1 (123 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°148.1-R°149.1  
Act

Transcription

2018-11-21 by kristiaan magnus
Want stoot tebat en(de) twidracht opv(er)staen geport en(de) geresen sijn tusschen den edelen/
jonch(e)r dierike greve tot zeyne in deen zijde en(de) h(ere)n coenrade van scoenvorst hee(r)/
van zittert (et)c(etera) in dande(re) vanden goeden lande en(de) heerlicheyt van s(in)[te] achten rode/
met allen den ande(re)n goeden beruerlijc en(de) omberuerlijc die bleven vervallen en(de) v(er)schenen/
sijn nae doode des edelen wilen jonch(e)r willems greve te zeyne en(de) he(r) van s(in)[te] achten/
rode voirs(creven) oem des voirs(creven) jonche(r) dierix en(de) nae doede jouffr(ouwe) kathelinen wilen van/
scoenvorst wittege huysvrouwe ter tijt dat hij leefde des voirs(creven) wilen jonch(e)r willems/
greve te zeyne Daer om eest dat comen sijn voir scepen(en) van loven(en) philips/
van madeghem die nae de hoge heerlicheyt ons liefs gened(ichs) en(de) geduchts he(re)n/
des h(er)togen van burgung(i)[en] en(de) van brabant en(de) nae sijnre stad recht van/
loven(en) comen en(de) geleyt is tot den goeden des voirs(creven) jonch(e)r dierix greve/
te zeyne in deen zijde en(de) de voirs(creven) h(er) coenraet met consente en(de) wille mychiel/
absoloens en(de) jasper absoloens die nae de heerlicheyt en(de) rechten voirs(creven)/
beleyt sijn tot den goeden des voirs(creven) h(er) coenrats in dande(r) En(de) hebben hen v(er)bonden/
en(de) geco(m)p(ro)mitteert in segge(re)n en(de) vrintlijc yffene(re)n te weten de voirs(creven) philips/
van madeghem uut macht van sijnen voirs(creven) beleyde in lodewijke den rike rintmeest(er)/
van loven(en) jacoppe uuten lyemingen en(de) clase cole van turnout ende de voirs(creven)/
h(er) coenraet in meester janne van grontselt licenciaet inden werliken/
recht dal daneele vanden waerde he(r) vanden eyghen(en) en(de) mychiele/
absoloens vanden stoete tebat en(de) twidracht voirs(creven) en(de) des daer aen cleven/
mach en(de) desgelijx van allen ande(re)n saken eysschen en(de) aenspraken die/
enich vanden p(ar)tien voirs(creven) den ande(re)n eysschen(de) mach sijn tot opden dach/
van heden op alsoe en(de) in deser vuegen dat de voirs(creven) vi segge(re)n alle/
brieve conden en(de) waerheyden en(de) gescriften der voirs(creven) p(ar)tien ov(er)hoiren/
selen en(de) huer seggen daer af seggen tusschen dit en(de) alreheylege/
misse naestcomen(de) op dat sijs eens en(de) van accorde sijn en(de) oft sij des/
bynnen desen tijde dat god verhuede niet eens gesijn en consten/
soe sal hier af een ov(er)man sijn jonch(er) jan van wittham he(r)/
van bout(er)shem Welke ov(er)man alle saken aenhoirt sijn seggen en(de) uutsprake/
tusschen de voirs(creven) p(ar)tien vanden voirs(creven) saken doen sal tusschen dan en(de)/
kersmisse daer naest volgen(de) en(de) hebben geloeft de voirs(creven) p(ar)tien vast en(de)
//
gestedich te houden en(de) te voldoen tgheen des de voirs(creven) vi segge(re)n oft ov(er)man/
daer af uutspreken sullen Ende oft jouffr(ouwe) machtelt van scoenvorst weduwe/
jonch(e)r dierix van witrode vrouwe katheline van scoenvorst weduwe/
h(er) willems van yngeldorp vrouwe (christ)ine van franckenberghe abdisse en(de)/
vrouwe van nyvele daneel vanden waerde he(r) vanden eyghen(en) vrouwe/
marie van wedergrete sijn huysvrouwe inde voirs(creven) goede enichsijns gericht/
sijn Soe heeft geloeft omme te meerder vesticheyt en(de) sekerheyt wille/
de voirs(creven) coenraet van elsloe de voirs(creven) p(er)soene hier inne te vervane/
en(de) in dien te hebben dat sij tvoirs(creven) co(m)promis en(de) tseggen dat daer uut/
geseght sal woirden tot ewigen dagen vast en(de) gestentich houden selen/
borch(oven) ov(er)wynge iunior sept(embris) xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts