SAL7331, Act: V°149.1 (125 of 349)
Search Act
previous | next
Act V°149.1  
Act

Transcription

2018-11-12 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat goerd roelofs geheten inden torf/
natuerlic en(de) jan vos sone willems wilen vos sijn come(n)/
in jegewordicheiden d(er) scepen(en) van loven en(de) hebben genomen en(de)/
bekent dat sij genomen hebben jegen he(re)n woute(re)n van hugarde(n)/
proefst scloesters van p(er)cke inden name ende van weeghen des/
selfs cloesters de lande des selfs cloesters gelege(n) op de loe in beyde(n)/
sijde(n) vanden thienschn thienschen weege gelijc wouter de houwe(re) de/
voirs(creven) goede [te] houden plach en(de) lodewijc van hamme en(de) jan de conync nu t(er)tijt/
houdende sijn Te houden en(de) te hebben van halfmerte dat sijn sal/
int jair onss h(e)r(e)n xiiii[c] xxxviii ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang/
deen na dand(er) sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)n bynnen/
om l vijftich mudde rogs goet en(de) payabel d(er) maten van loven/
te sente andries misse apostels [te betalen] en(de) in tvoirs(creven) goidshuys van p(er)cke/
te leve(re)n jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijn als vervolghde/
schout Item is vorweerde dat de voirs(creven) goerd en(de) jan de voirs(creven) lande/
den voirs(creven) t(er)mijn duerende wel ende loflic wynnen sellen met sijnen getidege(n)/
voeren en(de) tselve lants tallen vi jae(re)n wel en(de) loflic al overmeste(n)/
sellen en(de) ten lesten vi jae(re)n als sij mesten sellen sij dat condigen m(ijn) he(r)/
den abdt van p(er)cke op dat hij dat magh doen besien Oec is/
vorweerde dat sij bynnen den drien lesten jae(re)n gheen vanden/
voirs(creven) landen hoervruchten en sellen moghen Ende ten/
eynde vanden voirs(creven) t(er)mine sellen de voirs(creven) goerd/
en(de) jan vanden voirs(creven) lande laten vii boend(er) wel en(de)/
loflic besayt met rogghe op vier getidege voren en(de)/
dande(r) lande sellen sij geheel laten H(ier) af sijn borghen/
des voirs(creven) goerds en(de) jans jan de man gehete(n) inde(n) pollepel en(de)/
claus ballynx et duo p(ri)mi roelofs smacht no(vem)[br(is)] viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts