SAL7331, Act: V°177.1 (150 of 349)
Search Act
previous | next
Act V°177.1  
Act

Transcription

2018-11-12 by kristiaan magnus
Van woute(re)n lorain/
Tvonnisse tusscen henricke vanden veken(en) en(de) henricke merx die geleydt/
sijn tot den goeden gheerts vande(n) putte in deen sijde ende woute(re) lorain van/
nethenen in dande(re) alse vanden goeden h(ier) nae bescreven Te weten/
van eenen bossche gelege(n) te sente aeghten roede op den waverschen/
wech tusscen de goede des he(re)n van rode It(em) van i(½) dach(mael)/
beemts gelegen te rode op de dile tusscen de goede gielis vande(n)/
veken(en) en(de) van ene(n) halve(n) mudde rogs erfs pachts d(er) mate(n) van/
wavre op seke(r) goede en(de) pande bertrisen coulon gelege(n) te/
duwecheal naest den goeden des h(e)r(e)n van rixeynsart Was/
gewijst in deser vueghen nae aensprake antwerde(n) en(de) nae thoenesse/
dat de scepen(en) beyde de p(ar)tijen setden inden hoeve dair de voirs(creven)/
goed(en) hoeve(n) aldair malc jegen dande(re)n recht te gheven ende/
te nemen p(rese)ntib(us) kersmake(re) roelofs cappelleman ov(er)wynghe iunior/
nove(m)br(is) xxix
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts