SAL7331, Act: V°252.1 (197 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°252.1  
Act

Transcription

2019-10-08 by Lize De Wilder
It(em) jo(hannes) Cond zij allen lieden dat jan platbroot wonen(de) te/
lovengoel es come(n) in jeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) va(n) loven(en) en(de) heeft/
genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft jegen h(ere)n janne/
amours prioer en(de) proest van vliederbeke van des voirs(creven)/
godshuys weghen de thiende des voirs(creven) cloesters gelege(n)/
te cortbeke overloe met hue(re)n toebehoirte(n) te houde(n) en(de)/
te hebben van halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van xii jaren lang deen na dand(er) dair nae volgen(de)/
elx jaers dae(re)n bynnen om d xxxiii(½) mudde(n)/
rox en(de) xxxiii(½) mudde(n) even(en) elx corens goet en(de) paiabel/
met wanne en(de) met vede(re)n wel breyt bereyt alsulx corens/
als vand(er) voirs(creven) thiende(n) jairlix comen sal der maten/
van loven(en) alle te sinte andries misse inde(n) te betale(n)/
en(de) te loven(en) oft te vliederbeke daert den voirs(creven) h(ere)n ja(n)ne/
best gelieve(n) sal te leve(re)n en(de) om xii ma(n)delen roggen/
stroes goet en(de) custber jai te k(er)smisse te bet(alen) en(de) int/
voirs(creven) godsh(uyse) te leve(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde It(em)/
sal de voirs(creven) jan jairlix leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde der costerien van cortbeke een mudde/
eve rogs een mudde ghersten en(de) een mudde even(en)/
pacht en(de) mate voirs(creven) ten voirs(creven) dage te betale(n)/
en(de) te cortbeke te leve(re)n sond(er) afslach vander/
voirs(creven) so(m)men H(ier) af sijn borghen des voirs(creven) jans/
als p(ri)ncipael sculde(re)n onv(er)scheide(n) gord de melte(r)/
van bierbeke jan borchman van bierbeke en(de)/
willem de smet van pellenberch en(de)/
lambr(echt) platbroet soen des voirs(creven) jans/
te voe(re)n uut sijns vad(ers) brode gedaen Et/
p(ri)m(us) smacht ca(pelle)[man] fe(bruarii) iiii
ContributorsInge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts