SAL7331, Act: V°259.4 (201 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°259.4  
Act

Transcription

2018-11-19 by kristiaan magnus
Van woute(re)n scauwart/
It(em) want woute(r) scauwart inde banc te loven(en) aengesproke(n) hadde/
met den rechte henricke de keghel voir vijftich dordrechtsche scilde/
die hi hem sculd(ich) was alsoe vele myn alse vijfthien pet(er)s die de voirs(creven)/
woute(r) kynde gehave(n) te hebbe(n) van rogie(r) de kater in afslage der voirs(creven)/
schout daer op de voirs(creven) henric meynde dat hi niet ande antw(er)den en/
soude mids dien dat de hi ten versueke van ande(e)n p(ar)tien met der stat/
brieve(n) ingescreve(n) bove(n)? en(de) de he(re)n scepen(en) d(aer) op gemaent hen wel beraden/
wijsde(n) voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) henric antwerden soude ende de/
voirs(creven) henrick ten daghe van rechte niet en qua(m) om te antw(er)den den/
voirs(creven) woute(re)n voir trecht comen(de) en(de) voert vervolghde soe hebben de/
he(re)n scepen(en) ge voert gemaent vande(n) meye(r) gewijst voer een vo(n)nisse/
waer de voirs(creven) henric niet en antwerdt ten opstaen smeyers en(de) der/
scepen(en) dat de voirs(creven) woute(r) den voirgh(enoemde) henricke verreict soude hebbe(n)/
van alsulker aenspraken als hi te hemwert gedaen heeft P(rese)nt(ibus) godef(rido)/
roelofs henr(ico) de borch(oven) walt(ero) ca(pelle)[ma(n)] joh(ann)e de ov(er)wynge walt(er)o smet scab(inis)/
lovan(iensis) feb(ruarii) q(ui)nta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts