SAL7331, Act: V°273.3-R°274.1 (210 of 349)
Search Act
previous | next
Act V°273.3-R°274.1  
Act

Transcription

2018-11-18 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) tebat ov(er)staen is tuschen h(ere)n woute(re)n leerma [leeman]/
prieste(r) in deen zijde met co(n)sente jans van haze(n)berge sijns swagers/
die midts macht van scepen(en) brieve(n) van loven(en) geleyt is tot den goeden/
des voirs(creven) wouters en(de) janne vande(n) heetvelde sone h(er) willems/
wilen vande(n) heetvelde ridders in dande(re) alse vander bet(er)nissen dat/
den thien mudde corens der mate(n) van bruessel erfspachts bet(er)/
sijn dan thien swaer vranc(rijx) crone(n) erftsijs op gelike pande/
Soe sijn beyde voir(creven) p(ar)tien come(n) voir scepen(en) van loven(en) hier/
nae genoempt en(de) hebben hen vande(n) voirs(creven) stoete gekeert in/
vrintlijc iffene(re)n te wete(n) de voirs(creven) h(er) woute(r) in mychiele/
absoloens en(de) henr(icke) de bernie(re) en(de) de voirs(creven) jan inne h(er) janne/
vanden heetvelde prieste(r) kanonick van sinte peters te
//
loven(en) en(de) jaspaer absoloens bij alsoe dat beyde de voirs(creven) segge(re)n beyder/
p(ar)tien bescheit aenhoire(n) selen en(de) huer uutsprake vanden voirs(creven) stoete/
doen tusschen dit en(de) halfvastene naestcomen(de) en(de) hebben geloeft/
vast en(de) gested(ich) te houden Heeft voert geloeft jan van van haze(n)berge/
met sijne(n) voirs(creven) beleyde hier jege(n) gheen hynder te doen smacht/
ov(er)wynge iunior fe(bruarii) xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts