SAL7331, Act: V°281.1 (216 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°281.1  
Act

Transcription

2018-11-18 by kristiaan magnus
It(em) thomas warnier die na den rechte der stat van loven(en)/
geleyt is tot allen den haefliken goeden henrix warnier sijns/
brueder soe waer die belegen zijn daer af dat de brieve/
liggen in een busse onder meest(er) gielize vander stoct/
secretaris der stat van loven(en) Heeft geloeft dat hij met/
den selven beleyde gheen belet noch hynder doen en sal/
den hee(re)n vander cap(it)len van nyvel noch colarde de martin/
vaul aen alzulken geluften en(de) vorw(er)den als de voirs(creven) henr(ic)/
der voirs(creven) cap(it)len en(de) colarde gedaen heeft de voir scepen(en)/
van loven(en) alse vande(n) goeden der voirs(creven) cap(it)len tot/
laetwijc gelegen maer oft sij vande(n) selve(n) geluften in/
ghebreke we(re)n den der selv(er) cap(it)len en(de) colarde behulp/
doen met den beleyde voirscr(even) En(de) oft de voirs(creven) warnir/
behoefde des voirs(creven) beleyte(n) om de goede henrix sijns brueder/
te becudden o datmen hem daer met behulp soude doen/
gescien co en(de) anders niet also verre dat der cap(it)len voirs(creven) niet/
hynderlic en wae(re) cor(am) ca(pelle)[man] ov(er)wynge fe(bruarii) xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts