SAL7331, Act: V°316.3-V°317.1 (236 of 349)
Search Act
previous | next
Act V°316.3-V°317.1  
Act

Transcription

2019-01-10 by kristiaan magnus
It(em) het sijn gevorw(er)t tusschen lodewijke van oppe(n)dorp in deen sijde/
janne pete(re)n en(de) reynken jans kinde(re) van borgode in dande(r) als vand(er)/
winninge(n) des voirs(creven) lodewijcs inde hoelstrate de welke huer/
vader en(de) sij als haers vaders borgen aldaer houden(de) sijn vande(n)/
voirs(creven) lodewijke daer af sij huer leste jaer en(de) afscheiden gemaect/
hebben [en(de) maken selen] te inganc meye naestcomen(de) de poente hier nae bescreve(n)/
Inden iersten dat jan peter en(de) reynken voirs(creven) den aert onder/
den wijng(ar)t plach te sine de welke nu met rogge bezaeit is daer/
dat qualijc come(n) is oft messaeit is met ande(re)n vruchte(n) besaeyen/
selen het sij met ghersten oft met evene(n) met som(er)rogge oft met/
erweten dwelke den voirs(creven) lodewijke best genuegen sal maer/
waert alsoe dat de e erwete(n) meer costen dan den rogge/
dat soude de voirs(creven) lodewijc betalen en(de) de voirs(creven) borgen dand(er)
//
op hue(re)n cost wel en(de) loflijc Item is oic vorw(er)de dat de voirs(creven) borgen den/
aert onder de tyegelrien mette(n) ande(re)n lande daer toe hoirende selen moete(n)/
bezaeyen met evenen te wete(n) alsulken als den voirs(creven) lodewijc gelieve(n)/
sal op twe goede tydige voire(n) en(de) alsoet daer toe behoirt wel en(de) loflijc/
sonder lodewijx cost Item is noch vorw(er)de dat de voirs(creven) borgen den aert/
daer de galge op steet selen moete(n) late(n) gewonne(n) op twee tydege/
voren en(de) telker voere(n) wel en(de) loflijc driewerve(n) ov(er)eggen en(de) oic telker/
voren dmest uut vuere(n) dat sij dan selen gemaect hebben en(de) onder/
eryen en(de) oic dmest dat die voirs(creven) lodewijc te sijne(n) huys maken sal/
opden selve(n) aert daert den voirs(creven) lodewijke genueghen sal uutvuere(n)/
It(em) es oic vorwerde waert alsoe dat de voirs(creven) lodewijc enich houdt/
dede houden oft maken ten galgberge oft daer omtrent scaerhout oft/
ander hout bynne(n) den voirs(creven) tijde dat sij hem dat te loven(en) selen/
moeten bringen tot sijne(n) huys als dat gemaect sal sijn It(em) is noch/
vorw(er)de dat de voirs(creven) borgen selen moete(n) scheiden vanden huysen inde/
hoelstrate vander voirs(creven) wynninge(n) hove(n) en(de) landen voirs(creven) biden galgb(er)ge/
met hae(re)n toebehoirte(n) te inganck meye naestcomen(de) en(de) sij selen den/
hof acht(er) de schue(r) wel en(de) loflijc bedrive(n) en(de) errien als met ghersten/
te besaeyene oft met ande(r) vrucht dwelc lodewijke voirs(creven) gelieve(n)/
sal en(de) de voirs(creven) lodewijc sal den saet lev(er)en It(em) is noch vorw(er)de als/
van dat hem de voirs(creven) lodewijc lev(er)de int jaer voirleden liii mandelen/
ruggenstroes welke voirs(creven) liii mandelen stroes de voirs(creven) borgen weder/
selen moete(n) gheve(n) binne(n) den voirs(creven) tijde oft bewijsen mette(n) rechte dat/
sij dat alsoe gelevert hebben int voirs(creven) hof sint der tijt en(de) mest/
daer af gemaect en(de) waer sij aldaer gheen stroe gelev(er)t en hebben/
dat sij den voirs(creven) lodewijke daer voe(r) selen moete(n) gheve(n) voir elc/
mandele iiii nuwe d [d(enieren)] der mu(n)te(n) ons gened(ichs) he(re)n en(de) die oic betalen/
bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne It(em) is oic vorw(er)de dat de voirs(creven) borge(n) hebbe(n)/
selen tstroe dat in des voirs(creven) lodewijcs schue(r) te sijne(n) huys leegt
//
als vand(er) helicht vanden lande come(n) sijnde om mest daer af te maken/
en(de) op dlant te vuere(n) gelijc voirs(creven) is behoudelijc dats de voirs(creven) lodewijc/
behouden sal moegen tweelf mandelen dats te wete(n) vi mandelen/
rugge(n)stroes en(de) vi mandelen som(er)stroes dwelc de voirs(creven) lodewijc hem/
leve(re)n sal als de voirs(creven) jan de smet huer vader halen compt ende/
niet eer Ende om dese condicie(n) wel en(de) vaste te houden soe hebben/
geloeft jan pete(re)n peter en(de) reynken voirs(creven) den selve(n) hue(re)n dovader/
in dien te hebben en(de) te vervaen tusschen dit en(de) inganck meye(r)/
voirs(creven) alle condicie(n) voirgenoempt te voldoen en(de) gestad(ich) te houden/
Welke condicie(n) en(de) gelufte(n) de voirs(creven) lodewijc in deen zijde en(de)/
de iii p(er)soene in dande(r) p(ro)mis(serunt) [lite(ris)] ratu(m) cor(am) kers(makere) roel(ofs) m(ar)tii/
viii
ContributorsKarel Embrechts , kristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts