SAL7331, Akte: V°340.2-R°341.1 (257 van 350)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°340.2-R°341.1  
Act

Transcriptie

2018-11-26 door kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen is tusschen janne van alpen in/
deen zijde en(de) henrike van lae(re) smet in dande(re) alse van alrehande/
comescape(n) die de voirs(creven) henric en(de) jan jege(n) malcande(re)n gedaen/
hebben soe sijn beyde voirs(creven) p(ar)tien comen voir scepen(en) van loven(en)/
en(de) hebben hen vanden voirs(creven) stoete gekeert in segge(re)n in en(de)/
vrintlijc iffene(re)n te wete(n) de voirs(creven) jan in janne van alphen sijne(n)/
vader en(de) in willeme van campe(n)hout en(de) de voirs(creven) henric in/
willeme telde(re) sijne(n) sweer en(de) henrike colve In alsulker w/
vuegen dat de voirs(creven) jan sijn aensprake setten sal in gescrifte/
en(de) ov(er)gheve(n) den segge(re)n svoirs(creven) henrix tusschen dit en(de) dond(er)sdach/
naestcomen(de) daer op de voirs(creven) henric sijn verantw(er)den maken/
sal in gescrifte en(de) ov(er)geve(n) den segge(re)n svoirs(creven) jans tusschen dat/
en(de) vridach noene daer naestvolgen(de) en(de) behoefden sij enege getuge(n)/
te hoiren dat sij die hoiren selen en(de) huer seggen daer af/
seggen tusschen dat en(de) maendage daer naestvolgen(de) op dat/
sijs eens sijn en(de) van accorde en(de) oft sijs niet eens en worden
//
dat sij dan mette(n) bescheide van beyden p(ar)tien alsoe ov(er)gehadt come(n)/
selen voir scepen(en) van loven(en) des dijsdaigs daer naestvolgen(de)/
en(de) halen des een vonnisse oft p(ar)tien met rechte gedingt hadde(n)/
en(de) oft eneg(er) p(ar)tien segge(r) gebrake dat die in die stad vande(n)/
ghene(n) die gebreken selen ande(r) gelike ma(n)ne kyesen selen moge(n)/
promitt(entes) ratu(m) roel(ofs) borch(oven) m(ar)tii xix
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2012-08-28 door Sabrina Keyaerts