SAL7331, Act: V°357.3-R°358.1 (269 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°357.3-R°358.1  
Act

Transcription

2018-12-10 by kristiaan magnus
It(em) claes de kersmake(re) heeft verhuert en(de) bekent dat hij/
verhuert heeft h(ere)n gielse den roede canonc der/
kerken van sinte peters te loven(en) een heyde gehete(n)/
van tsestinge(n) [met hue(re)r toebeh(oirten)] gelege(n) te coudenberghe inde prochie/
van lynde(n) bij strate gaen(de) van cortelke te loven(en)/
naest den goede(n) van coudenberghe Te houde(n) en(de)/
te hebbe(n) van halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van/
ix jae(re)n lang due(re)nde elx jaers om vijfthien/
holl(anse) gul(den) van goude goet en(de) gheeve of de/
weerde d(aer) af in ande(re)n goede(n) gelde te sinte m(er)tens/
misse inde(n) wynt(er) te bet(alen) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn
//
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] ende en sal de voirs(creven) h(er) giel(is)/
gheen recht hebbe(n) int hout staen(de) opte voirscr(even)/
heyde H(ier) af sijn borgen des voirs(creven) h(er) giel(is) henr(ic)/
rogge en(de) jan de roede p(ri)t Et p(rim)[(us)] promitt(entes)/
d(i)c(t)us nych(olaus) toer(.)? de loc(.)? smacht borch(oven) f(er)ia q(uin)ta post quasi/
modo
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts