SAL7331, Act: V°38.5 (33 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°38.5  
Act

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Tvo(n)nisse vande(n) gedinge hangende tusschen jaspar rosseal/
van meylhe(m) als momboir sijnre kynde(re) onder hoir daghe wesen(de)/
in deen side ende ja(n)ne dechebais gehete(n) crauwelhe die ov(er)mids/
vo(n)nisse van scepen(en) br(ieven) van loven(en) geleidt is tot den goede(n) roelants/
van gest in dande(re) alse van seke(re)n erfbrieve(n) en(de) erfgoede(n) gelegen ond(er)/
meylhe(m) en(de) oec inde(n) hof der cap(it)len van nyvel was gewijst met/
desen woirde(n) dat de he(re)n scepen(en) sedtten beyde de p(ar)tien inde hove/
dair de goede hove(n) aldaer jegen malcande(re)n recht te nemen en(de)/
te gheven p(rese)nt(ibus) nychol(ao) kersmake(re) godef(rido) roelofs henr(ico) de borch(oven) walt(ero)/
ca(pellle)[ma(n)] joh(ann)e de ov(er)wynghe iunio(r)e jul(ii) ult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts