SAL7331, Act: V°413.1 (304 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°413.1  
Act

Transcription

2020-07-02 by kristiaan magnus
Van janne van houthem/
Item want jan van houthem die ov(er)mids vonnesse van scepen(en) brieven van/
loven geleydt es tot allen den goeden have en(de) erve jonch(e)r jans he(re) van/
wijnantsrode soen h(e)r(e)n vynants wilen he(r) van wynantsrode ridders/
hadde metter stat br(ieve) doen inscriven(e) henrick van ymmersele/
en(de) janne van sompeke als momboe(re)n der kynde(re)n h(e)r(e)n aerts/
wilen van ymmersele ridders De welke hem ongebruyc deden/
aen tslot van ymmersele en(de) aen tdorp van wo(m)melghem metten/
heerlicheide(n) tsijse renten erfpacht wynnende(n) lande(n) beemde(n) eeusele(n)/
molen wate(re)n wouwe(re)n met allen hue(re)n toebehoirten ende de/
selve henric en(de) jan van sompeke op heden jegen den voirs(creven) janne van/
houthem voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven dach van rechte hadden/
dair sij voe(r) oeghen niet en quamen Soe eest dat de h(e)r(e)n/
dscepen(en) van loven t(er) manissen smeyers gewijst hebben voe(r) een/
vonnesse wair dat de voirs(creven) twee p(er)sone(n) ten opstaen smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) niet en quame(n) datmen den selven janne van/
houthem vande(n) voirs(creven) goeden houden soude in sijne(n) beleyde alsoe/
verre alst noch voe(r) hen comen was cor(am) kersmake(re) smacht/
borch(oven) ov(er)wynghe iunior smet maii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts