SAL7331, Act: V°428.4-R°429.1 (321 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°428.4-R°429.1  
Act

Transcription

2018-12-14 by kristiaan magnus
Wij claes de kersmake(re) ende jan van ov(er)wynghe de jonghe scepen(en) van lov(en)/
doen cond en(de) kenlic allen lieden dat voe(r) ons come(n) zijn renchon van/
mollebais en(de) gielbault van faconvail als segge(re)n genome(n) van henr(icke)/
van savenirez die na den rechte d(er) stat van lov(en) geleyt is tot/
den goeden jans wilen marilez in deen zijde jaq(ue)mijn marick/
en(de) jan van v(er)trike als vrientlic yffene(re)n gecoe(re)n van heynema(n) van/
crehain die de docht(er) heeft des selfs wilen jans in dande(re)/
van alsulke(n) stote als de voirs(creven) p(ar)tien hadden vande(n) goede(n) vander/
motten die wilen wae(re)n jans van marilez ende hebbe(n) hue(r)/
t(er)minacie en(de) seggen tusschen de voirs(creven) p(ar)tie vande(n) voirs(creven) stoete/
en(de) ande(re)n die sij samentlic uutstaen(de) hadde(n) na dat sij hen/
samentlic voe(r) scepen(en) van loven(en) behoirlic v(er)bonde(n) hadden
//
gedaen ind(er) manie(re)n hier na volgende Inde(n) yersten es hue(r) seggen/
dat de voirs(creven) henr(ic) van savenirez de voirs(creven) goede vand(er) motten inde/
prochie van geldenake gelege(n) met allen hue(re)n toebeh(oirten) behouden/
en(de) besitten sal erflic en(de) e(m)mermeer na inhebbe(n) van sine(n) brieve(n)/
die hij d(aer) af heeft opte(n) co(m)mer d(aer) voe(r) uutgaen(de) en(de) voertmeer/
op vijf mudde harts corens goet en(de) paiabel pacht ende/
mate van geldenake alle jae(re) te s(in)[t] andr(ies) misse apost(els) te bet(alen)/
en(de) t(er) motten int voirs(creven) goet te leve(re)n heynema(n) van crehain/
voirs(creven) en(de) sinen kinde(re)n voertaen erflic op alsulke(n) condicie dat/
de voirs(creven) heynema(n) den voirs(creven) pacht ne(m)mermeer v(er)setten noch/
vercope(n) en(de) sal mogen also langhe als e(n)nich van sine(n) kinde(re)n/
leve(n) sal Voert is hue(r) seggen dat de voirs(creven) heynema(n) de/
voirs(creven) goede ruyme(n) sal en(de) d(aer) uut trecken tusschen dit en(de)/
s(in)[t] jans misse bap(tis)[ten] naestcomen(de) en(de) sijn have sal hij/
bynnen x dage(n) naestcomen(de) uutvue(re)n Des torconde(n) hebbe(n)/
wij onse zeghe(le)n aen dese l(ette)ren gehange(n) xxvii dage in/
meye int jair xiiii[c] xxxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts