SAL7331, Act: V°441.1 (332 of 351)
Search Act
previous | next
Act V°441.1  
Act

Transcription

2018-12-15 by kristiaan magnus
Van willems wive vand(er) hoeve(n)/
It(em) om sekers becroens wille dat gedaen heeft biden raede/
vand(er) stat willems wijf vander hoeve(n) met enigen van hae(re)n/
vriende(n) uut dien dat gerd vand(er) hulst en(de) goessen de coste(re) hen/
hadde(n) doen leyde(n) tot den goede(n) des voirs(creven) willems en(de) d(aer) mede/
des voirs(creven) willems wijf die sidt met vi kinde(re)n in grote(n) laste uut/
sette(n) woude(n) en(de) seggende [tvoirs(creven) wijfken] dat de voirs(creven) willem hae(r) lie[t] sitten met/
hue(re)n kinde(re)n en(de) saete bi een and(er) gehuwt wijf daer hi tsine bi/
ov(er)brachte en(de) vertheerde Dwelc den raede vand(er) stat onredelic/
docht wesen(de) en(de) verdroech eendrechtichlic datmen den voirs(creven)/
ii p(er)sone(n) met den voirs(creven) beleyde gheen behulp doen en soude/
noch tvoirs(creven) wijfken metde(n) kinde(re)n d(aer) mede uutsetten actu(m)/
in ple(n)[o] consilio in mayo
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts