SAL7331, Act: V°452.2 (338 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°452.2  
Act

Transcription

2020-06-19 by kristiaan magnus
Van arnde kynen/
Tvonnesse tusscen arnde kynen die overmids vonnesse van scep(enen)/
brieven van loven(en) geleit is tot den goeden aerts wilen kijne(n) sijns/
vaders in deen sijde en(de) janne leeman sijnen swager in dande(re) alse/
van i(½) boend(er) lants gelegen in de prochie van beethekem geheten des/
heilichsgheest bloc tusscen de goede jans megelbels en(de) de goede/
der kynde(re)n lauwarts en(de) neven she(re)nstrate Item van v molevaten rogs/
d(er) maten van arschot [erfs pachts] aen seke(r) goede arnts vanden velde gelegen/
inde prochie van arschot neven de galghe van arschot tusscen de goede/
arts kynen en(de) she(re)n heyde van rotselair dair aen de voirs(creven)/
jan leeman den voirs(creven) arnde nu ongebruyc dede en(de) opgaende eyken/
afgehouwen hadde Niet wed(er)staende dat de voirs(creven) arnt hem/
gep(rese)nteert hadde al wae(re) hij geleydt tot sijns vaders goeden hij/
woude hem nae de doot van sijnre moed(er) des voirs(creven) jans sweg(er) inde/
voirs(creven) goede sijns wijfs sijn kyntsgdeelte laten volgen Was/
gewijst ald(us) dat den voirs(creven) arnde en(de) sijne(n) beleyde de voirscr(even)/
goede volgen souden bij alsoe dat hij janne sijne(n) swager/
voldoen soude tgheen dat hij hem gep(rese)nteert heeft hadde/
p(rese)ntib(us) kersmake(re) roel(ofs) borch(oven) cap(elle)[ma(n)] ov(er)wynge iunio(r)e junii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts