SAL7331, Act: V°454.3-R°455.1 (341 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°454.3-R°455.1  
Act

Transcription

2020-06-19 by kristiaan magnus
It(em) goessen vanden veere wonen(de) te wynghe es comen in jeg(enwoirdicheit)/
der scepen(en) van loven en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij/
genomen heeft van jouffr(ouwe) maghtilden wedewe henrix wilen/
pape en(de) janne de pape hue(re)n brueder [zwagher] vijfthtien en(de)/
een half boender lants inde prochie van wynghe en(de)/
daer ontrent in vele stucken gelegen gelijckerwijs de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) maghtilt en(de) jan die goede ald(aer) ongedeilt/
houden(de) zijn en(de) de voirs(creven) goessen die voirtide(n) in helcht/
wy(n)nyngen gehoude(n) heeft Item de helcht vanden/
nuwen beemde met sinen toebeh(oirten) It(em) de helcht/
vanden beemde gehete(n) deect It(em) de helcht vanden/
beemde geheten de wuw(er)stat It(em) de helcht vanden/
peerteeusele ge ind(er) maten de voirs(creven) beemde en(de)/
eeusele gelegen zijn Te houden te hebbe It(em) de/
weyde van eene(n) bog(ar)de gelegen acht(er) de ca(m)me des/
voirs(creven) jans en(de) jouffr(ouwe) maghtilden Te houden te/
hebben en(de) te wynnen van halfmerte [dat was int jaer ons he(re)n m cccc en(de) vivendertich] lestlede(n) eene(n)/
t(er)mijn van sess jae(re)n d(aer) naestvolg(ende) elx jaers
//
dae(re)n bynnen de voirs(creven) wy(n)nende lande om vierentwintich mudden/
corens pacht van wynghe goet en(de) paiabel met wanne en(de)/
met vede(re)n wel bereyt der maten van loven(en) te s(in)[te] andries/
misse apost(els) te bet(alen) en(de) te loven(en) te leve(re)n te weten/
den voirs(creven) janne de pape xii mudde [myn drie halster] d(aer) af en(de) der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) maghtilde(n) xii mudde [en(de) iii halst(er) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m]] d(aer) af l en(de) om een half/
mudde erweten en(de) een mudde even(en) elx goet en(de) paiabel/
d(er) maten van loven(en) ten voirs(creven) dage te betale(n) en(de) te loven(en)/
te leve(re)n te wete(n) den voirs(creven) janne deen helcht d(aer) af en(de)/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) dand(er) helcht d(aer) af alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] ende de voirs(creven) beemde en(de)/
eeusele elx jaers om derthien en(de) eene(n) halve(n) gul(den) holl(ans)/
van goude goet en(de) ghinge te s(in)te m(er)tens misse inde(n) wynt(er)/
te bet(alen) den voirs(creven) ja(n)ne en(de) jouffr(ouwe) maghtelde(n) te wete(n) elken/
van hen deen helcht d(aer) af quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirscr(even)/
goessen jairlix leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ii[c] custber/
walme(re) om op tpanhuys ald(aer) te verdecken en(de) alsmen die/
verdect sal de voirs(creven) goesse(n) den wercliede(n) den montcost gheve(n)/
en(de) de voirs(creven) jouffr(ouwe) en(de) zijn zust(er) [hue(r) zweg(er)] de dachue(re)n bet(alen) It(em)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande wel en(de) loflic wy(n)nen/
en(de) mesten gelijc reengenoete(n) en(de) die [met den voirs(creven) beemde(n)] late(n) te sine(n) uutgaen/
gelijc hij die vant te sinen income(n) It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne opte voirs(creven) goede mogen houwen sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
hout tsijnre b(er)ringe(n) behoef t(er) mynst(er) scaden [It(em) sal de voirs(creven) wynne deen helcht en(de) de voirs(creven) jan en(de) zijn sweg(er)ynne dand(er) helcht vande(n) oefte inde(n) bog(ar)t acht(er) de ca(m)me ald(aer) wassen(de) jairlix hebben en(de) deen helcht sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) wynne janne en(de) jouffr(ouwe) maghteld(e) te loven(en) leve(re)n alst op [cost der voirs(creven) wy(n)nen] hue(re)n gemeynen cost gelezen sal zijn] H(ier) af zijn/
borge(n) des voirs(creven) wynnen henric jans van binckem willem/
vande(n) bog(ar)de van houd(er)t jan vande(n) veere van libbeke/
jan busscop van wynghe en(de) jan en(de) jan vande(n) veere/
soen des voirs(creven) wy(n)nen et p(ri)m(us) k(er)smak(ere) roel(ofs) [borch(oven)] junii/
xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts