SAL7333, Act: R°24.1 (30 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°24.1  
Act

Transcription

2020-01-03 by xavier delacourt
It(em) jan der neve van buedingen es comen in jegewoirdicheiden der scepen(en) van loven(e)/
va(n) loven(e) en(de) heeft genomen ende bekent dat hij genomen heeft van arnde/
herma(n)ne ende janne de raet gebruede(re)n de goede der selv(er)en gebruede(re)n/
toebehoe(re)nde geleg(en) inde prochie van buedinge en(de) dair omtrent in wynnen(de)/
landen beemden en(de) met allen toebehoirten gelijkerwijs de selve goede den/
voirs(creven) gebruede(re)n v(er)storven wae(re)n en(de) bleven sijn nae de doot h(er)mans wijlen/
de raet hue(re)n vader uutgenomen twee eeuselen geleg(en) aenden runsberch/
te houden(e) te hebben ende te wynnen van halfmerte lestleden ene(n) t(er)mijn/
van iiii jae(re)n lang deen nae dand(er) sonder middel volgen(de) elx jairs dae(re)n/
bynnen om sess sacke corens goet ende payabel pacht van buedinge en(de)/
mate van thienen en(de) vijf guld(en) te xl pl(a)c(ken) te betalen(e) te weten de voirs(creven)/
sess sacke corens te sinte andries misse appostels en(de) de voirs(creven) vijf guld(en)/
deen helicht dair af tsinte jans misse en(de) dand(er) helcht tsinte mertens/
misse den voirs(creven) gebruede(re)n jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mine als v(er)volghde scout behoudelijc dat de voirs(creven) jan d(er) neve/
in leste jair vande(n) voirs(creven) t(er)mine totten voirs(creven) v guld(en) noch eene(n) der/
voirs(creven) guld(en) den voirs(creven) gebruede(re)n betalen sal ten t(er)mine als die vallen It(em)/
es vorweerde dat de selve jan op de voirs(creven) beemde op bynnen den voirs(creven)/
t(er)mine setten sal vijftich willegen poeten It(em) es noch v(or)werde dat/
de selve jan den crieckele(re)n beemt met twee doersteken v(er)steken sal ten/
naesten tijde en(de) dien met alsulken poeten besetten als d(air) af gestrunct sullen/
sijn en(de) die levende houden vier jair lanc due(re)nde en(de) es noch vorwerde/
dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) lande laten sal ten eynde van sijnen termine/
gelijc henric van surpele die liet calstr(is) vynckenboch julii viii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2011-11-16 by Inge Moris