SAL7334, Act: R°279.1-V°288.1 (253 of 429)
Search Act
previous | next
Act R°279.1-V°288.1  
Act

Transcription

2020-01-12 by xavier delacourt
Het sijn comen in rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) jan ha(n)narde/
de jonge die met scepen(en) brieven van loven(e) gheleidt is tot allen den goeden/
have en(de) erve lenarts ha(n)narde sijns brueder bynne(n) brabant gelegen in deen zijde/
en(de) jan de pont van p(er)wez als man ende momboir jouffr(ouwe) jeha(n)nen weduwe jans/
wilen de buret in dande(re) ald(air) de voirs(creven) jan ha(n)narde de jonge v(er)sochte dat men hem/
hielde in sijne(n) beleyde vander helicht van allen den goeden have en(de) erve/
hier na ghenoempt die de voirs(creven) wilen jan en(de) jouffr(ouwe) jeha(n)ne besaten en(de)/
hielden ten tide als de selve jan aflivich w(er)t Te weten van eenre woni(n)gen/
met huysen en(de) hove(n) en(de) allen sine(n) toebehoirte(n) houden(de) tsamen iii boend(er)/
of d(aer) omtrent gheheten thuys van buret ghelegen [inde p(ro)chie van rousmiroir] tusschen de goeden der/
kinde(re)n jans wilen van rous en(de) arnts arnot It(em) van ene(n) dach(mael) bosch ghe/
legen t(er) plaetsen gheheten ploil tusschen reneers del haye en(de) stas ha(n)arde/
It(em) van ene(n) halve(n) boend(er) beempts ghelegen ter voirs(creven) plaetsen tusschen de/
goeden stas ha(n)narde en(de) der kinde(re)n jans van rous It(em) van ene(n) dach(mael)/
bosch ghelegen aldair tuschen den voirs(creven) beempt en(de) den hof der kinde(re)n/
jans van rous It(em) van ene(n) dach(mael) bosch ghelegen t(er) plaetsen gheheten/
galbier tusschen de goeden jaq(ue)mijns del haeye en(de) den wech gaende te/
piet(er)bais It(em) van ene(n) dach(mael) bosch ghelege(n) ald(air) tusschen de goeden der kinde(re)n/
jans van rous en(de) den wech voirs(creven) It(em) van v dach(mael) bosch ghelegen ter/
plaetsen gheheten groten beempt tusschen den wech gaende te dongelb(er)t w(er)t/
en(de) den wech gaende te rous miroir It(em) van ene(n) boend(er) bosch ghelegen/
tusschen bouler en(de) longville en(de) den goeden wilems van cricourt en(de)/
den wech gaende te bonler w(er)t It(em) van ene(n) halve(n) boend(er) bosch ghelegen ter/
plaetsen gheheten a roube tusschen de goeden stas ha(n)narde It(em) van enen/
halve(n) boend(er) bosch ghelegen t(er) plaetsen gheheten al petit haeye tusschen/
de goeden der kinde(re)n jans van rous en(de) den wech van tesins It(em) van/
ene(n) bogarde ghelegen t(er) plaetsen gheheten a puche de begin houden(de)/
(½) boend(er) luttel min oft meer tusschen de goeden der kinde(re)n voirs(creven)/
en(de) den wech aldair It(em) van ene(n) halve(n) boend(er) hofs tusschen den wech/
gaende vande(n) hove van buret voirs(creven) te dongelb(er)t w(er)t en(de) den/
wech gaende tot yncourt It(em) van (½) boend(er) lants ghelegen aldair/
tusschen den voirs(creven) hof en(de) de goeden lamb(er)t ha(n)narde It(em) van ene(n)/
boend(er) lants ghelegen al maladrys tusschen den wech ald(air) in beyden zide(n)/
It(em) van ii dach(mael) lants ghelegen aen deycke tusschen den wech aldair/
en(de) de goeden van ons(er) vrouwe(n) outaer van rous It(em) van vii dach(mael) lants
//
ghelegen aldair tusschen de goeden jans ha(n)narde en(de) der kinde(re)n jans van/
rous It(em) van i(½) dach(mael) lants ghelegen a g(ra)nt preit tusschen den wech gaende/
te dalembrouc w(er)t ov(er) de goeden der kinde(re)n jans van rous It(em) van ene(n) halve(n)/
boend(er) lants ghelegen tusschen de goeden jans ha(n)narde op beyden ziden It(em) van/
(½) boend(er) lants ghelegen tusschen den wech gaende van rous te dongelb(er)t en(de)/
de goeden mathijs de rous Item van ene(n) stucke lants ghelegen a grant/
preit tussche(n) den voirs(creven) beemt en(de) der kinde(re)n jans van rous It(em) van (½)/
boend(er) lants ghelegen t(er) voirs(creven) plaetsen tusschen den wech gaende te [da]lembrouc/
w(er)t en(de) de goeden jans ha(n)narde It(em) van iii dach(mael) lants ghelegen aen den/
wech gaende van daildebrouc te dongelb(er)t en(de) de goeden jans ha(n)narde It(em)/
van vi dach(mael) lants ghelegen opden molen tusschen de goeden reyners/
wilen del haeye en(de) aen den voirs(creven) wech It(em) van ene(n) derdel lants gheleg(en)/
tusschen de voirs(creven) lande en(de) den wech die te rous w(er)t gaet It(em) van ene(n)/
dach(mael) lants ghelegen ald(air) a galbier tusschen den wech en(de) den goeden mathijs/
van rous It(em) van iii dach(mael) hoefs ghelegen tusschen de goeden jans [wilen] van rous/
en(de) jans parent It(em) van (½) boend(er) lants ghelegen a sou le ville tusschen de/
goeden stasse ha(n)narde en(de) jans ha(n)narde It(em) van ene(n) halve(n) dach(mael) lants/
ghelegen ale pire tusschen den wech van name(n) en(de) der kinde(re)n jans/
van rous It(em) van ene(n) dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) tusschen der voirs(creven) kinde(re)n/
en(de) de goeden jans ha(n)narde It(em) van v dach(mael) lants ghelegen op den berch/
van brombais tusschen den wech van longpreit en(de) de goeden jans parent/
It(em) van ene(n) boend(er) lants gheheten le grande mestre tusschen de goeden/
stasse ha(n)narde en(de) den wech van name(n) It(em) van ene(n) dach(mael) lants tussche(n)/
de goeden arnts arnot en(de) stasse ha(n)narde It(em) van vi dach(mael) lants ghelegen/
aen den voirs(creven) wech tusschen de goeden stas ha(n)narde en(de) jans ha(n)narde/
It(em) van ene(n) boend(er) lants ghelegen aen den wech van longeville tussche(n)/
de goeden der kinde(re)n jans van rous voirs(creven) en(de) stas ha(n)narde It(em)/
van iii dach(mael) lants ghelege(n) al fosse tusschen den goeden der armer/
van rous en(de) stas ha(n)narde voirs(creven) It(em) van ene(n) boend(er) lants ghelegen aen/
den wech jonch(er) daneels It(em) van (½) boend(er) lants ghelege(n) ald(air) neve(n)/
de goeden stas ha(n)narde It(em) van iii dach(mael) lants ghelegen a faweal/
tusschen de goeden jans ha(n)narde en(de) der kinde(re)n voirs(creven) It(em) van (½) boend(er)/
ghelegen al petit haeye tusschen den wech gaende van rous te piet(er)bais/
en(de) de goeden des gasthuys van dongelb(er)t It(em) van vi dach(mael) lants/
ghelegen ald(air) tusschen den wech van rous gaende al petit haeye ende
//
de goeden lijsbetten del haeye It(em) van ene(n) dach(mael) ghelegen ald(air) tusschen/
de goeden stasse ha(n)narde en(de) lijsbetten voirs(creven) It(em) van viii stier/
tarwen erflic aen en(de) op ene(n) hof [lambrechts ha(n)narde] ghelegen te rous tusschen den/
wech gaende vanden hove de buret tyncourt w(er)t en(de) den hof ymekar/
hanon [.] It(em) van viii mudde corens erflic aen en(de) op de goeden en(de)/
woni(n)ge van bealieu en(de) op alle de lande bossche eeusele toebe/
hoe(re)nde den voirs(creven) hove [ernoul buret] liggende in ene(n) stucke tusschen den/
wech gaende van hapa te meylem en(de) de goeden van sinte/
g(er)truyden van nyvelle d(air) den wech doe(r) gaet van daildebrouc/
te laetwijc w(er)t It(em) van ene(n) boend(er) lants gheleg(en) ter/
plaetsen ghehete(n) bruhie(re) inde(n) lande van dongelb(er)ge tussche(n)/
janne ha(n)narde en(de) den voetpat gaende van daildebrouc te dongelb(er)ge/
w(er)t It(em) van ene(n) halve(n) boend(er) lants gheleg(en) tusschen den/
wech strecken(de) te loven(en) w(er)t en(de) de lande des heylich gheest/
van daildebroe It(em) van viii dach(mael) hoefs gheleg(en) tusschen/
de wege strecken(de) te dongelb(er)ge w(er)t en(de) le ruwelle It(em) van/
(½) boend(er) hoefs ghelege(n) acht(er) de capelle tusschen ja(n)ne ha(n)narde/
en(de) jans le voyturoin It(em) van ene(n) dach(mael) bosch gheleg(en) t(er)/
plaetsen ghehete(n) galbier tussche(n) den wech van dongelb(er)t/
en(de) den bosch wout(er)s wijlen vand(er) fonteyne(n) It(em) van i dach(mael)/
lants gheleg(en) op de pieroye tusschen den wech strecken(de)/
te piet(er)bais w(er)t en(de) d(er) kinde(re)n pet(er)s wijlen boxhoe(re)n It(em) van/
ene(n) halve(n) boend(er) bosch ghelege(n) te laetwijc t(er) plaetsen/
ghehete(n) a ragopreit tusschen den bosch des outaers van/
s(en)te katline(n) van dongelb(er)ge en(de) de goede wout(er)s wile(n) vand(er)/
fonteyne(n) It(em) van (½) boend(er) bosch ghelege(n) ald(air) tussche(n) de lande/
arnts van buret en(de) den wech strecken(de) te loven(e) w(er)t It(em) van/
drie boend(er) bosch ghehete(n) dagbeer mo(n)t tusschen ja(n)ne ha(n)narde/
en(de) de goeden wout(er)s wijle(n) vand(er) fonteyne(n) ghelege(n) It(em) van/
ii boend(er) bosch ghehete(n) al fostifaveal tussche(n) woute(re)n wijlen/
vand(er) fonteyne(n) en(de) de plaetse voirg(eruert) It(em) van ene(n) huyse/
met sine(n) toebehoirte(n) ghelege(n) te laetwijc tussche(n) de beke
//
ald(air) en(de) de fauchelle It(em) van ix dach(mael) lants ghelege(n) opt/
velt ghehete(n) bosch bardijn tussche(n) de(n) selve(n) bosch en(de)/
de goede jans wijle(n) francoert It(em) van ene(n) boend(er)/
lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) den bosch arnts van buret/
en(de) cloest(er)s van tsh(er)toge(n) dale It(em) van v dach(mael) lants/
ghele(gen) ald(air) tussche(n) s(en)te g(er)truyde(n) lant van nyvelle en(de)/
des voirs(creven) cloest(er)rs It(em) van vii dach(mael) lants ghehete(n) happa/
tussche(n) de lande s(en)te g(er)truyde(n) voirg(eruert) en(de) mathijs del/
ruwelle It(em) van drie dach(mael) lants gheleg(en) tussche(n) de/
voirs(creven) vii dach(mael) en(de) den bosch jans massart It(em) van vi(½)/
pe(n)ninge(n) ghehete(n) blancke(n) lopend(er) mu(n)ten op een dach(mael) lants/
dwelc olivier del motte houden(de) is gheleg(en) a gobb(er)taige/
tusschen de lande des outaers van s(en)te katline(n) van meylem en(de)/
jans le vieux marie It(em) van drie cap(uynen) v s(cellingen) outsijs op een huys/
en(de) hof jans m(ar)celle tussche(n) pete(re)n pressant en(de) arnts le roustaulx/
It(em) van iii(½) cap(uynen) en(de) xi s(cellingen) borseghelts aen en(de) op den hof/
marien francoels ghelege(n) tussche(n) goffarde ty(m)merman en(de) reyners/
le da(m)me It(em) van iii cap(uynen) v s(cellingen) goetgelts aen en(de) op een huys/
en(de) hof pierart p(re)ssant ghelege(n) tussche(n) goffarde voirs(creven) en(de)/
jans m(ar)celle It(em) van (½) cap(uyn) op huys en(de) hof goerts le/
tichon gheleg(en) tussche(n) den wech gaende te meylem en(de) /
pet(er)s p(re)ssant It(em) van twee cap(uynen) iiii oude gr(oeten) op een huys/
en(de) hof tossains del boirne gheleg(en) tusschen ja(n)ne m(ar)celle/
en(de) marien jeha(n)noel It(em) van ene(n) cap(uyn) op ene(n) hof ghelege(n)/
ghehete(n) bonlauwe dien reynuw(er)t le beghinez houden(de) is It(em)/
van iii(½) den goets gelts [cap(uynen) en(de) xi s(cellingen)] op een huys en(de) hof reyners de da(m)mez/
ghelege(n) tussche(n) den wech gaende te loven(e) w(er)t en(de) jans/
le clerc It(em) van iii d(enieren) goetgelts op zeke(re) goede(n) ghelege(n)/
tussche(n) ja(n)notte van gheest It(em) van iii boend(er) lants ghelege(n)/
te torrebais le s(ain)tron t(er) plaetsen ghehete(n) en vena tussche(n) des/
outaers goede van s(en)te jans te ludick en(de) ha(n)kinet van torrebais/
It(em) van x dach(mael) lants ghelegen ald(air) tussche(n) ha(n)kinet voirs(creven) en(de)
//
der ermer goede van torrebais It(em) van (½) boend(er) lants ghelegen/
ald(air) tussche(n) derfgename(n) clama van orbais en(de) gheerts dodeyge/
It(em) van ene(n) dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) arnde vairon en(de)/
derfgename(n) malepeies It(em) van drie dach(mael) lants ghelegen/
t(er) plaetsen ghehete(n) mortir barreal tussche(n) des h(ere)n van waelhain/
en(de) des h(ere)n van melijn It(em) van ene(n) dach(mael) lants ghelege(n) ter plaetse(n)/
ghehete(n) alsa philippi tussche(n) den driesch ald(air) en(de) pet(er)s van onde/
vrengnez It(em) van v dach(mael) lants ghelege(n) a tillet clabbais tussche(n)/
den wech strecken(de) van torrebais te gembloez w(er)t en(de) de lande/
le luminerez van torrebais It(em) van (½) boend(er) lants ghelege(n) en/
cortelhe de mont tussche(n) der ermer goede van torrebais ende/
den bosch she(re)n van waelhain It(em) van drie dach(mael) lants gheleg(en)/
inde valeye ghehete(n) van chalon tussche(n) reyne(re)n van orbais/
en(de) janne de pont It(em) van vii dach(mael) lants ghehete(n) grant/
tilhou tussche(n) den wech strecken(de) van torrebais tot orbais ende/
ha(n)kinet voirs(creven) It(em) van v dach(mael) lants gheleg(en) tussche(n) den/
wech ald(air) en(de) de lande ghehete(n) vand(er) mazeleyne(n) It(em) van/
ii boend(er) lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) de goeden des p(ro)chiaens/
van torrebais en(de) d(er) ermer van malevien It(em) van i(½) dach(mael)/
lants ghelege(n) d(aer) bij tussche(n) de lande des outaers van s(en)te/
anthonijs en(de) ha(n)kinet voirs(creven) It(em) van ene(n) dach(mael) lants gheleg(en)/
a tiege de chanon tussche(n) de selve plaetse en(de) de goede/
jans wijle(n) clabbais It(em) van ene(n) dach(mael) lants ghelegen tussche(n)/
de goeden ghehete(n) le barbe salee op beyde zide(n) It(em) van i(½)/
dach(mael) lants ghelege(n) a haylet tussche(n) de goede magdalene/
van torrebais en(de) s(en)te claes ald(aer) It(em) van iiii boend(er) lants/
ghelege(n) a longpreit tusschen den voetpat ald(air) en(de) des h(ere)n /
van meylem It(em) van v dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) tusschen/
ja(n)ne van braba(n)t en(de) d(er) erm(er) goede van torrebais It(em) van/
ene(n) boend(er) lants ghehete(n) a braye tusschen de goeden des/
luminerez van torrebais op beyden zide(n) It(em) van ene(n) dach(mael)/
lants ghelege(n) ald(air) neest den lande des p(ro)chiaens va(n) torrebais/
It(em) van xl roede(n) lants ghelege(n) tussche(n) de goede des voirscr(even)
//
ha(n)kinet en(de) de lande van doude vrengnez It(em) van ene(n) boend(er) lants ghel(egen)/
tussche(n) den wech strecken(de) van torrebais te odengnez w(er)t en(de) de goede jans/
valkene(re) It(em) van i(½) dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) den he(re) van waelhain/
jans van torrebais It(em) van ene(n) boend(er) lants ghelege(n) ald(air) ghehete(n) le/
bonier gielchon tussche(n) jans valkene(re) en(de) jans van torrebais voirs(creven)/
It(em) van i(½) dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) acht(er) de hove tussche(n) d(er) ermer/
goede van torrebais en(de) jans valkene(re) voirs(creven) It(em) van ene(n) dach(mael)/
lants ghelege(n) tussche(n) den wech ghehete(n) le maistre en(de) heylich geest/
goede van torrebais It(em) van (½) boend(er) lants ghelege(n) ald(air) tusschen der/
willemijne(n) van nyvelle en(de) de goeden die wae(re)n der fieuwe(n) It(em)/
van drie boend(er) lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) tvelt ghehete(n) sippilla/
en(de) d(er) ermer van torrebais It(em) van x dach(mael) lants ghelege(n) a triesch le/
duc tussche(n) de vroente ald(air) en(de) p(ro)chiaens goede van torrebais It(em) van/
lxxx roede(n) lants ghelege(n) tusschen [de] lande s(en)te lambrechts van torrebais/
en(de) s(er)vaes dodegne It(em) van ene(n) boend(er) lants ghelege(n) tusschen de goede/
ghehete(n) patcha en(de) den driesch gaende t(er) fonteyne(n) w(er)t It(em) van iiii/
boend(er) lants ghelege(n) al haylet tussche(n) den voetpat d(air)men gaet/
vande(n) grote(n) wuwe(re) te p(er)weez w(er)t en(de) des p(ro)chiaens goede van/
torrebais lez beghinez It(em) van ene(n) dach(mael) lants ghelege(n) aldair/
tussche(n) janne de pont en(de) s(er)vaes dodengnez It(em) van (½) derdel lants/
ghelege(n) tusschen den he(re) van melijn en(de) den beempt henrix/
de pont It(em) van ene(n) derdel lants ghehete(n) h(er) nycols grecht/
tussche(n) den voetpat ghehete(n) lombar en(de) dez luminerez goede/
van torrebais It(em) van ii boend(er) lants ghelege(n) bove(n) den fonteyne(n)/
tussche(n) den he(re) van waelhain en(de) den voirs(creven) voetpat It(em) van/
ene(n) hove ghehete(n) cortelle houden(de) iiii boend(er) tussche(n) den/
wech van torrebais en(de) den hof ha(n)kinets voirs(creven) It(em) van drie/
dach(mael) lants ghelege(n) bove(n) den berch tussche(n) den wech ald(air) ende/
der magdalene(n) goede(n) It(em) van i(½) dach(mael) lants ghelege(n) tussche(n)/
ja(m)mot ja(n)nole en(de) derfgename(n) jans van clabbais It(em) van (½) boend(er)/
lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) ons(er) vrouwe(n) lande van torrebais en(de) jans/
valkene(re)n voirs(creven) It(em) van ene(n) dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) s(er)vaes/
dondengnez en(de) everarts wijlen coroy It(em) van drie dach(mael) lants
//
ghehete(n) gontha tussche(n) s(en)te jans goeden enyle en(de) den wech/
gaende ten bossche vand(er) buecken It(em) van lx roeden lants/
ghelege(n) ald(air) tusschen gheerde wijlen van tsaye en(de) de drie/
dach(mael) voirs(creven) It(em) van ene(n) derdel lants ghelege(n) ald(air) tussche(n)/
ja(m)mot voirs(creven) It(em) van drie dach(mael) lants ghelege(n) bove(n) orbais/
tussche(n) de vroente ald(air) en(de) des outaers goede van s(en)te lamb(re)chts/
It(em) van ene(n) huyse en(de) hove houden(de) een boend(er) gheheten/
le boverie tusschen den wech ald(air) en(de) den groten vive(re)/
It(em) van ene(n) dach(mael) hoefs ghelege(n) tusschen den grote(n) wech/
en(de) de goede van s(en)te claes outaer te torrebais It(em) van/
ene(n) cleyne(n) eeusel ghelege(n) en mont tussche(n) den vive(re)/
voirs(creven) en(de) den hof vand(er) lampen It(em) van ene(n) cleyne(n) beemde/
ghelege(n) ald(air) ov(er) de(n) wech op de zijde te oudenrengnez w(er)t/
It(em) van (½) boend(er) beempts ghelege(n) a longpreit tussche(n) de vroente/
van torrebais en(de) den wech ald(air) It(em) van (½) boend(er) eeusels ghelege(n)/
voe(r) de tav(er)ne tussche(n) den wech en(de) de goede lambrechts goffin/
It(em) van ene(n) stuck beempts ghelege(n) te torrebais wile(n) ja(m)mart/
croese tussche(n) den grote(n) wech en(de) de cortelle It(em) ene(n) cleyne(n)/
beemde ghelege(n) ond(er) den grote(n) vive(re) neest de goeden reyners/
wijlen de pont It(em) van ene(n) cleyne(n) stuck lants ghelege(n) a longpreit/
houden(de) (½) dach(mael) It(em) van ene(n) derdel hoefs ghelege(n) te torrebais tussche(n)/
den wech ald(air) en(de) den hof van magdalene(n) It(em) van ene(n) huyse/
en(de) hove ghelege(n) te torrebais tussche(n) den grote(n) wech en(de)/
den hof jans valkene(re) It(em) van eenre water molen en(de) vive(re)/
met hue(re)n toebehoirte(n) houden(de) (½) boend(er) gheleg(en) a torrebais s(ain)tron/
tussche(n) ja(n)ne de valkene(re) voirs(creven) en(de) de vroente ald(air) It(em) van ene(n)/
wat(er) ghelege(n) te torrebais ghehete(n) de grote(n) wuwe(re) tusschen/
de vroente op beyde zijden It(em) van ene(n) wate(r) ghehete(n) bolynie/
tussche(n) den wech vand(er) cauchien eene(n) ghijsbrechts taye It(em) van/
drie dach(mael) beempts ghelegen tussche(n) den bosch pete(re)n [she(re)n] van orbais/
It(em) van iiii mudden en(de) vii dosine corens erfpachts op huys en(de)
//
hof franckots ghelegen te torrebais tusschen de vroente ald(air)/
en(de) de strate ghehete(n) maroscal en(de) aen i dach(mael) lants ghelege(n)/
bove(n) den molen neest de goeden ha(n)kinets voirs(creven) It(em) op een/
dach(mael) lants ghelege(n) acht(er) de cortelle naest de goeden jans/
valkene(re)n It(em) op (½) boend(er) en(de) (½) dach(mael) lants ghelege(n) a frans/
preal tussche(n) ha(n)kinet voirs(creven) en(de) des p(ro)chiaens goeden It(em) op/
(½) boend(er) lants en(de) (½) dach(mael) ghelege(n) de lande d(er) cruysbruede(re)n/
van name(n) en(de) de goede sheylichgheest van torrebais It(em) op/
drie dach(mael) lants ghelege(n) te cortelle bijden wege strecken(de) vand(er)/
groter lynde(n) te torrebais w(er)t It(em) op iii(½) dach(mael) lants ghelege(n)/
tussche(n) ha(n)kinet voirs(creven) It(em) op i(½) dach(mael) lants ghelege(n) a tiege/
de chalon neest de goeden des p(ro)chiaens va(n) torrebais It(em) van/
ene(n) halve(n) mudde corens erfpachts op ene(n) hof ghelege(n)/
tussche(n) den wech ald(air) en(de) den hof wijlen ja(m)mart crosier/
It(em) van xiiii dosine corens erfpachts op een huys en(de) hof/
ghelege(n) te torrebais en mont tussche(n) de(n) cortelle en(de) de(n)/
heer wech It(em) van x dosine corens op drie dach(mael) lants/
ghelege(n) tussche(n) ha(n)kinette en(de) jans valkene(re)n voirs(creven) en(de) op/
(½) boend(er) lants ghelegen a chanon tusschen des selfs ha(n)kinet/
en(de) jans goeden It(em) van xx dosine core(n)s erfpachts op vive/
dach(mael) lants pet(er)s doudenrengnez ghelegen a preit ha(m)meynde/
tussche(n) der ermer goede van gembloez en(de) den wech ald(air)/
gaende te lymelet w(er)t It(em) op (½) boend(er) lants ghehete(n) a chille/
tussche(n) de goeden pierarts van doudenrengnez op beyden zijden/
It(em) op i(½) dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) des heylichgeest goede/
van torrebais It(em) op (½) boend(er) lants ghelege(n) ald(air) tussche(n) ha(n)kinet/
maguth en(de) she(re)n van waelhain It(em) op (½) boend(er) lants ghelegen/
a gottha tussche(n) cloest(er)s goede van vail floreye en(de) der erfgename(n)/
everarts van couroit It(em) [op] (½) dach(mael) lants ghelegen tusschen pierarde/
van doudenrengnez op beyden zijden It(em) op i dach(mael) lants ghelege(n) /
tussche(n) she(re)n van waelhain op beyde zijden It(em) op i
//
boend(er) lants ghelege(n) in twee stucken neest de goede jans wile(n)/
vand(er) lynde(n) It(em) op (½) boend(er) lants ghelegen tusschen doude/
nrengnez en(de) lymelet tussche(n) pierarde voirs(creven) en(de) jans/
m(ar)griete It(em) van (½) mudde corens erfpachts op (½) boend(er)/
lants ja(m)mots ja(n)nole ghelege(n) te glattengny tussche(n) den/
beempt she(re)n van waelhain en(de) arnts van frane It(em) op een/
derdendeel van ene(n) boend(er) lants ghelegen tussche(n) ja(n)ne/
coulon en(de) de lande ha(n)ka It(em) van xiiii dosine corens/
erfpachts op zeke(re) goede gerarts van bulon ghelege(n) te/
oudengnez It(em) van vii dosine corens erfpachts op zeke(re) goede/
jans lorain hier na ghenoempt te wete(n) op i boend(er) beemts/
ghehete(n) le l preit garson naest de goeden jans lorain/
en(de) arnts van oudengnez It(em) op iii dach(mael) lants ghelege(n) a forche/
neest de goeden pierarts voirs(creven) It(em) op (½) boend(er) lants ghelege(n)/
int velt van poply neest de lande she(re)n van torrebais It(em) op/
i dach(mael) lants ghelegen a strontbay tussche(n) she(re)n van torrebais/
voirs(creven) en(de) d(er) curen goet aldair It(em) van xv boend(er) lants ghel(egen)/
te glattengny in eene(n) stuck tusschen den wech strecken(de) van/
torrebais le s(ain)tron te geldenake w(er)t It(em) van ene(n) stucke ond(er)/
beempt en(de) eeusel ghelegen ald(air) tusschen de ryvie(re) en(de)/
she(re)n van torrebais waelhain It(em) van der heerlech(eit) en(de) hove/
van gobb(er)taige metten rechten van meyerien scependo(m)me laetscape/
vosterye jaergedingen metden clocslage des selfs en(de) tsijse dair toe/
hoe(re)nde ghelijc die hier na volgen Inden yersten van eene(n) obleye/
iii d(enieren) iiii broede en(de) iiii(½) dossine(n) even(en) op een woni(n)ge lambeerts goffin/
ghelegen tussche(n) de goeden jans wijlen van buret en(de) den wech ald(air)/
It(em) van i(½) obleye op een huys en(de) hof goffins boudart ghelegen/
tusschen lambrechte le pieron en(de) de tafle van torrebais It(em) van/
ii cap(uynen) erfchijs op een huys en(de) hof toebehoe(re)nde clamoele le masclier/
ghelegen tusschen she(re)n strate op de drie zijde It(em) van ii s(cellinge) goets gelts/
op zeke(re) goeden she(re)n van waelhain vande(n) voirs(creven) hove rue(re)nde It(em) van/
ii(½) obleye(n) aen en(de) op huys en(de) hof wijlen goffarts buret ghelegen tussche(n)
//
de goede van sinte claes outaer en(de) jans wijle(n) van buret It(em) van ene(n)/
obleye aen en(de) op ene(n) hof ghelegen tussche(n) janne wijlen alart en(de)/
de strate It(em) van ii ob(leyen) aen en(de) op een huys en(de) hof oeden de pont/
ghelegen tusschen de vroente en(de) roelande wijlen van vilrous It(em)/
van ene(n) ob(leye) aen en(de) op ene(n) beempt des voirs(creven) wile(n) lambrechts le/
pieron ghelege(n) tussche(n) de h(er)strate en(de) de woni(n)ge wile(n) henrix de/
pont It(em) van ii ob(leyen) i(½) cap(uynen) ii d(enieren) iii broede iii dosine(n) i(½) quaert even(en)/
erfchijs aen en(de) op zeke(re) goeden die de p(ro)chiaen van torrebais en(de) de/
r(e)c(t)or van sinte marien magdalene(n) outaer vande(n) voirs(creven) hove houden(de)/
zijn It(em) van eenre pullen en(de) ene(n) vierdel even(en) aen en(de) op de goede/
p(ro)chiaens van torrebais ghelege(n) tusschen janne de buret wile(n) en(de) den/
vivie(re) ald(air) It(em) van vi cap(uynen) i d(enier) en(de) o(bley) aen en(de) op een huys en(de) hof/
met sijnre toebehoerte(n) jans wile(n) de glabais It(em) van eenre pullen/
aen en(de) op ene(n) beempt thyry del bare van torrebais ghelegen/
tusschen de plaetse ghehete(n) a varisseal en(de) de goede clemence le/
douche It(em) van (½) d(enier) tsijs op een half boend(er) lants wijlen wout(er)s/
le fevre neest des ontae[r]s goede van s(en)te valerijns van malevie(n)/
It(em) van ene(n) vierdel van ene(n) d(enier) op een dach(mael) lants ghelege(n) tusschen/
hankar van glattengniez en(de) der erfgename(n) jans van glabbais/
It(em) van i(½) vierdel van ene(n) d(eniere) tsijs op i(½) dach(mael) lants tusschen des/
cloest(er)s van vail floreye en(de) de brued(er) jans buret It(em) van ene(n)/
vierdel van ene(n) d(enier) op een dach(mael) lants neest de goeden lambrechts/
goffijns ghelege(n) It(em) van i(½) d(enier) tsijs aen en(de) op i(½) boend(er) lants/
ghelegen neest de goeden jans van buret en(de) der ert ermer/
van torrebais It(em) van iiii d(enieren) ene(n) o(bley) op een huys en(de) hof/
h(er) claes le farchijez ghelegen aen streetken ghehete(n) de lombarts/
en(de) h(er) claes goeden voirs(creven) It(em) van eene(n) achtendeel van ene(n) d(enier) tsijs op/
een half dach(mael) lants wile(n) henrix m(ar)griete ghelege(n) al spruet/
neest de goeden roelants wile(n) van vilrous It(em) van ene(n) d(enier) ts en(de)/
ene(n) vierdel op een boend(er) en(de) een dach(mael) lants jans magriete/
ghelege(n) neest d(er) ermer goeden en(de) h(er) claes voirs(creven) It(em) van ene(n)/
vierdel van ene(n) d(enier) op een dach(mael) lants ons(er) vrouwe(n) van orbais neest /
de goeden s(er)vaes doutrent It(em) van ene(n) achtendeel van ene(n) d(enier) tsijs
//
op (½) dach(mael) lants jans de valkene(re) ghelege(n) tusschen henricke wile(n)/
de pont en(de) jans de buret It(em) van ene(n) vierdel van eene(n)/
d(enier) op een dach(mael) lants ghelegen acht(er) cokiamo(n)t neest de goeden/
van s(en)te valeriaens outaer It(em) van ene(n) halve(n) q(ua)rt van ene(n) d(enier)/
aen en(de) op (½) dach(mael) lants ghelegen op de gontaulx tusschen/
den he(re) van waelhain It(em) van ene(n) vierdel van ene(n) d(enier) op/
een dach(mael) lants des p(ro)chiaens van torrebais ghelege(n) neest de/
goeden des cloest(er)s van vail floreye It(em) van ene(n) d(eniere) op een boend(er)/
lants ghelegen in twee stucken neest de goeden henrix m(ar)griete/
It(em) van xii d(enieren) en(de) ene(n) hellinc op zeke(re) goede ghelegen te/
torrebais der p(ro)chiaenscap toebehoe(re)nde It(em) van (½) d(enier) tsijs op/
lx roeden lants s(er)vaes dondeggez ghelege(n) opden wech van orbais/
It(em) van ene(n) halve(n) en(de) i vierdel broets aen en(de) op lx roeden lants/
m(ar)griete(n) vand(er) fagargen ghelege(n) tussche(n) henricke m(ar)gr(iete)/
en(de) lambrechte goffin It(em) van (½) d(enier) tsijs op lx roeden lants/
voirs(creven) It(em) van iii d(enieren) aen en(de) op iii boend(er) lants henrix/
le brackenier neest ene(n) dach(mael) lants dat wile(n) wais reyne(re)/
lambert It(em) van (½) d(enier) tsijs op (½) boend(er) lants neest de goeden/
der ermer van orbais ghelege(n) It(em) van ene(n) vierdel van ene(n) d(enier)/
op i dach(mael) lants ghelegen acht(er) cokiamo(n)t neest de lande wout(er)s le/
fevre It(em) vanden derdel van i d(enier) op i stuck lants bove(n) de(n) vivie(re)/
van doudenrengnez ghelege(n) tussche(n) d(er) tafelen goeden van torrebais/
op beyde(n) zijden It(em) van (½) d(enier) op (½) boend(er) lants d(er) erfgename(n) jans/
van glabbais ghelegen en sart tusschen janne m(ar)griete en(de) janne/
van buret It(em) van ene(n) vierdel van ene(n) d(enier) tsijs aen en(de) op i dach(mael)/
lants dat wilen was colar gorgar tusschen der erfgename(n) jans van/
alart en(de) de docht(er) magh mette ghelegen It(em) van ene(n) achstendeel/
van ene(n) d(enier) op (½) dach(mael) lants jans van loven ghelegen tusschen/
janne van buret en(de) pierarde doudernengnez It(em) van ene(n) vierdel/
van ene(n) d(enier) op i dach(mael) lants giel(ijs) wilen doudenrengnez ghelegen/
a sancellez de sart It(em) van ene(n) derdel van ene(n) d(enier) tsijs op een derdel/
lants der erfgename(n) jans ja(n)noel ghelege(n) tusschen de goeden/
arnts van fraine en(de) der erfgename(n) van glabais It(em) van ene(n)
//
vierdel van ene(n) d(enier) tsijs op i dach(mael) lants she(re)n van waelhain It(em)/
van xii d(enieren) goets gelts op (½) boend(er) erfs ghelegen aen hallemans wech/
naest de goeden cloest(er)s van boine esperance en(de) van ene(n) beemde/
ghelegen bijden wege strecken(de) te p(er)weez It(em) van iii d(enieren) tsijs op ene(n)/
hof wout(er)s vand(er) lynden gheheten le stofle bid(er) taflen goeden van/
torrebais It(em) van i(½) d(enier) op (½) dach(mael) lants ghelegen acht(er) den hof he(n)kins/
m(ar)griete neest de goeden jans le faukenier It(em) van x d(enieren) ene(n) o(bley)/
op de helicht van zeke(re) goeden deylende jegen janne le faukenir/
It(em) van iii d(enieren) op een dach(mael) lants colijn goffins tusschen janne/
van buret en(de) den he(re) van waelhain ghelegen It(em) van x d(enieren)/
ene(n) hellinc op de helicht van allen den goeden jans le faukenir/
deylenge jegen den baysaleye It(em) van drie d(enieren) op een dach(mael) lants/
ghelegen ald(air) bij dboend(er) gheheten a brayez en(de) neest de goeden der/
tafelen voirs(creven) It(em) van xviii d(enieren) op vi dach(mael) lants ghelegen in alrehande/
tuss stucken en(de) plaetsen It(em) van drie d(enieren) op i dach(mael) lants der kinde(re)n/
matheeus wijlen bistart neest de goeden ernouts de fraine It(em) van/
iii d(enieren) op ene(n) hof gheheten a tilhou huwets de pont It(em) van iii d(enieren)/
op ene(n) hof ghelegen aldair neest de goeden voirs(creven) It(em) van i d(enier) o(bley)/
op ene(n) hof ghelegen neest de goeden henry de pont It(em)/
van xvi(½) d(enieren) op v(½) dach(mael) lants der erfgenamen jans ja(n)noule ghelegen/
ald(air) in alrehande stucken It(em) van xxviii o(bleye) op alle de goede die de/
capelrie der magdalene(n) vanden voirs(creven) hove houden(de) is It(em) van ix d(enieren)/
op vii [drie] dach(mael) des p(er)soens van torrebais ghelegen neest de goeden jans/
le faukenir It(em) van iii d(enieren) op een dach(mael) lants des luminerez van torrebais/
ghelegen neest ene(n) stucke lants gheheten abrayez It(em) van xiii d(enieren) o(bleye)/
op zeke(re) goede die de voirs(creven) tafele vanden voirs(creven) goeden [hove] houden(de) is/
It(em) van iiii d(enieren) tsijs aen en(de) op een dach(mael) lants arnts van fraine ghelegen neest/
de goeden mathijs le bastart en(de) op xx roeden ghelegen tusschen renchon/
de pont op drie zijden It(em) i(½) d(eniere) op (½) dach(mael) lants lijsbeth van merlabeye/
neest den goeden der tafelen van malevien It(em) van drie d(enieren) op ene(n) hof goess(ens)/
mijn neve tusschen agnese lenragie ghelegen It(em) van xxi d(enieren) op zeke(re)/
goede lambrechts colart ghelegen al valhaye toebehoe(re)nde den outaer van/
ludick It(em) van xvi(½) d(enieren) aen en(de) op i boend(er) lants der erfgename(n) henrix/
m(ar)griete ghelegen biden goeden van sinte claes outaer van torrebais ende
//
op i(½) dach(mael) lants tusschen des p(ro)chiaenscaps en(de) de plaetse gheheten/
trege It(em) van i(½) d(enier) op (½) dach(mael) lants jans m(ar)griete neest de/
goeden jans van buret It(em) van ix d(enieren) aen en(de) op drie dach(mael) lants sinte/
claes outaer van torrebais ghelegen biden goeden jans valkene(re)n It(em)/
van drie d(enieren) op een stuck lants ghelegen a longpreit biden goeden/
ingelberts van malevien It(em) van vi d(enieren) op (½) boend(er) lants des voirs(creven)/
ingelbrechts ghelege(n) te longpreit dwelc wilen was jans reynier/
It(em) van v d(enieren) ene(n) hellinge en(de) ene(n) broede aen en(de) op huys en(de) hof/
met sijnre toebehoerte(n) wile(n) liebrechts de fauts ghelegen en mont/
en(de) op een ghedeelte van ene(n) hove dat was mycharts It(em) van vii(½)/
d(enieren) aen en(de) op ii(½) dach(mael) lants jans de jauche ghelege(n) a hayelet/
biden goeden s(er)vaes dondegge It(em) van iiii(½) d(enieren) op i(½) dach(mael) lants/
der erfgename(n) gerarts maroye ghelegen a renchon buck neest de/
goeden jans roelant It(em) van iiii(½) d(enieren) op i(½) dach(mael) lants der erfgename(n)/
henrix m(ar)griete ghelegen a pont cheaulx biden goeden der erfge/
name(n) renchon de pont It(em) van xxvi(½) d(enieren) aen en(de) op viii(½) [ix] dach(mael) x roede(n)/
lants ghelegen in iiii stucken de welke de erfgename(n) renchon/
de pont houden(de) sijn It(em) van iiii d(enieren) ene(n) hellinc op een huys gh/
en(de) hof ghelege(n) a g(ra)nt tilhou biden wege ald(air) en(de) de goeden jans/
van buret It(em) van ene(n) d(enier) en(de) ene(n) hellinc op (½) dach(mael) lants ghelege(n)/
a pont cheaulx biden de goeden van sinte marien magdalene(n) outae(re) en(de)/
op (½) dach(mael) lants ghelege(n) a poucelle en(de) op en(en) hof ghelegen biden/
wege strecken(de) t(er) goe grot(er) lynde(n) w(er)t It(em) van v broede op ene(n) hof/
die wilen was mycharts abuck van couroit It(em) van xxiiii d(enieren) en(de)/
ene(n) hellinc op een huys en(de) hof met sijnre toebehoirte(n) oeden/
docht(er) hubrechts de pont ghelegen en mont biden goeden roelants/
van vilrous It(em) van vi d(enieren) op (½) boend(er) lants der erve(n) jans van brab(an)t/
biden goeden jans ja(n)noele ghelege(n) It(em) van i(½) iii d(enieren) aen en(de) op/
een dach(mael) lants d(er) he(re)n van heyleshem biden goeden ingelbrechts/
van malevien ghelegen It(em) van twee mudden corens erfpachts aen en(de)/
op ii boend(er) lants ghelegen in ene(n) stucke [jans van brebant] tussche(n) des gasthuys goed/
van p(er)weez en(de) pet(er)s wilen del hazier met meer ande(re)n ond(er)panden d(aer) toe
//
hoe(re)nde It(em) van ii mudde corens pacht voirs(creven) aen en(de) op een stuck ond(er)/
lant en(de) beempt jans wilen de pont ghelegen tussche(n) henricke everarts/
en(de) der vrouwe(n) van salagien en(de) op een stuc lants ghelege(n) en troyen/
tussche(n) der tafele(n) goeden van p(er)weez en(de) reyners daneleye It(em) van xiiii/
dosine(n) corens pacht voirs(creven) op een dach(mael) lants ghelegen acht(er) del vail/
tussche(n) reyne(re)n voirs(creven) en(de) de vroente en(de) oic op i(½) dach(mael) lants ghelege(n)/
al fosse bolet neest de goeden she(re)n van heyleshem It(em) op sesse/
dach(mael) lants ghelegen tussche(n) p(er)wez en(de) jauchelet tussche(n) janne/
hery en(de) der tafele(n) goede van torrebais le beghinez It(em) van (½) mudde/
tarwe(n) erfpachts op i(½) dach(mael) lants jans de pont ghelegen neest de/
goeden jans van breba(n)t op den wech van jauchelet It(em) op i dach(mael) lants/
ghelege(n) biden naemschen wech tussche(n) den voirs(creven) wilen janne van/
brebant en(de) henrix vand(er) lynden It(em) op i dach(mael) ond(er) lant en(de) beemt/
ghenome(n) uut ene(n) (½) boend(er) liggen(de) neest de goed(en) reyners gielchon It(em)/
op i dach(mael) lants van ene(n) (½) boend(er) ghelegen a veertcheyne biden goed(en)/
jans de graynier en(de) jans van brebant It(em) van (½) mudde tarwe(n) op zeke(re)/
goede hier na volgen(de) m(ar)tins de mont Te weten op terdel van/
ii boender lants ghelegen tusschen s(en)te katline(n) goeden van p(er)weez/
It(em) op terdel van i boend(er) lants ghelegen biden goeden heylwigen/
weduwe colijns de mont en(de) op terdel van borgon preit It(em) op/
i dach(mael) en(de) xxxii roede(n) lants ghelegen neest de goeden jans/
morial It(em) op iii dach(mael) lants in twee stucken d(aer) af (½) boend(er)/
ghelegen is en gonael biden beempt tibouts van refay en(de) dand(er)/
dach(mael) acht(er) den hof reynevails neest de goeden reyniers de mont/
It(em) van ene(n) mudde corens erfpachts aen en(de) op de goden h(ier) na/
volgen(de) jans vand(er) oud(er) merct Te weten op (½) boend(er) lants ghelegen/
acht(er) den kerchof tussche(n) jamotte pasket en(de) janne reynier It(em) op/
(½) boend(er) lants neest de goeden jans de weez ghelegen en(de) op i/
boend(er) ghelegen beneden chucheal neest janne de weys It(em) van/
iii dosine(n) corens op een huys en(de) hof met sijnre toebehoerte(n) qui(n)tens/
van p(er)weez ghelege(n) en fromo(n)t tussche(n) jamotte pasket en(de) b(er)tran/
wilen le corbisier en(de) op ene(n) hof ghelegen biden goede pierarts/
clamar It(em) van xxii mudden corens erfpachts op zeke(re) goede en(de) pande/
hier na bescreve(n) jans de brebant Inden yersten op een huys en(de)
//
hof met sijnre toebehoirte(n) ghelege(n) en mont tusschen goerde p(er)sant/
en(de) des he(re)n van mont It(em) op xiiii boend(er) lants in div(er)sen stucke(n)/
d(aer) af iiii boend(er) ghelege(n) sijn en fonseyn biden he(re) van p(er)weez/
It(em) vii boender ghelege(n) en le bruhie(re) neest jamotte boket/
It(em) iii boend(er) sijn ghelegen neest de goeden des he(re)n van mont/
voirs(creven) It(em) op (½) boend(er) lants ghelegen bij tielet It(em) op (½) boend(er)/
lants ghelege(n) aldar biden goeden der kinde(re)n p(er)sans It(em) op een/
dach(mael) lants ghelege(n) biden drie boend(er) voirs(creven) neest janne de pont/
It(em) op i boend(er) lants ghelege(n) biden vii boend(er) voirs(creven) It(em) op i dach(mael)/
lants ghelege(n) a borchon preit biden goeden jans vand(er) oud(er) merct/
It(em) op (½) boend(er) ghelege(n) al fosselle neest goerde p(er)sant It(em) op/
(½) boend(er) lants ghelege(n) inde valeye van forchez bij janne lorain/
It(em) op i dach(mael) lants ghelege(n) bove(n) de beemde ghehete(n) al/
mere neest de goeden des voirs(creven) goerts It(em) op i(½) dach(mael) ghelege(n)/
biden goeden jans wile(n) dassouwe le ville It(em) op iii dach(mael) lants/
ghelege(n) a tiehet neest goerde p(er)sant It(em) op (½) boend(er) lants/
ghelege(n) ald(air) neest de goeden des selfs goerts It(em) op iii dach(mael) lants/
ghelege(n) biden goeden jans vand(er) oud(er) merct It(em) op i dach(mael) lants ghe/
lege(n) ald(air) biden goeden wilen soyhot It(em) op (½) boend(er) ghelegen/
bide(n) goede(n) des voirs(creven) goerts It(em) op i(½) dach(mael) lants ghelegen/
ald(air) biden goede(n) des selfs goerts It(em) op lxxx roede(n) lants ghelege(n)/
biden goeden des selfs goerdts It(em) op (½) boend(er) lants ghelegen bide(n)/
goeden soyhots voirg(enoemt) It(em) op i dach(mael) beempts bij janne de vieux/
m(er)chiet ghelege(n) It(em) op (½) dach(mael) beemps biden goeden des selfs/
jans It(em) op vi dach(mael) lants ghelege(n) bide(n) goeden des voirs(creven) goerts/
It(em) op ii boend(er) lants neest de goeden bauduwijns wile(n) van/
glattengniez It(em) op iii dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) bide(n) goeden giellotteal/
It(em) op (½) boend(er) lants ghelegen biden goeden henrix wile(n) de mont/
It(em) op i boend(er) lants ghelege(n) a sanchellez bide(n) goede(n) cloest(er)s van/
heyleshe(m) It(em) op i(½) dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) bide(n) goede(n) she(re)n van/
mont It(em) op iii dach(mael) ond(er) lant en(de) beempt biden lande jans/
van piercheul It(em) op v boend(er) ond(er) lant en(de) beempt biden bosch/
she(re)n van p(er)weez It(em) op (½) boend(er) lants ghelege(n) a platteboys bij gheerde
//
scoen It(em) op i(½) dach(mael) lants bide(n) goeden des voirs(creven) goerts ghelege(n) It(em)/
op i dach(mael) lants ghelegen opde selve plaetse bij janne de/
vieux m(er)chiet It(em) op i(½) [(½)] boend(er) lants ghelege(n) op den wech van/
gonael bij symoen soyhot It(em) op i(½) dach(mael) lants ghelege(n) bij/
dboend(er) ghehete(n) lant theneaulz It(em) op iii dach(mael) lants ghelegen/
biden goeden wout(er)s van bier lacomijn It(em) op i(½) dach(mael) lants ghe/
lege(n) ald(air) neest de goeden baudechon It(em) op i dach(mael) lants ghelege(n)/
ald(air) biden goeden jans de vieux m(er)chiet It(em) op (½) dach(mael) lants/
neest de goeden des selfs jans It(em) op ii boend(er) lants ghelege(n) aldair/
biden goeden jans voirg(enoemt) It(em) op iiii boend(er) lants ghelege(n) bide(n) lande/
cloest(er)s vand(er) rameyde(n) It(em) op iii boend(er) lants ghelege(n) ald(air) bove(n) bide(n)/
goeden she(re)n van p(er)weez It(em) op i(½) dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) biden/
goeden des voirs(creven) jans It(em) op i dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) neest de/
goeden des selfs jans It(em) op iii dach(mael) lants ghelege(n) bide(n) goeden/
jans voirs(creven) It(em) op i(½) dach(mael) lants ghelege(n) bid(en) goeden des selfs jans/
It(em) op een dach(mael) lants ghelegen ald(air) neve(n) de goeden der ermer It(em) op (½)/
boend(er) lants ghelegen neest de goeden des outaers van s(en)te m(ar)griete It(em)/
op (½) boend(er) lants datmen houden(de) es van henric de bastart It(em) op (½) dach(mael) lants/
ghelegen opden wech te torrebais w(er)t neest de goeden der erfgename(n) gerar/
maroye It(em) op twee boend(er) lants ghelegen a su chierserol in div(er)sen stucke(n)/
ald(air) It(em) op iii dach(mael) lants ghelege(n) a tiege neest de goeden goerdt p(er)sant/
It(em) op iii dach(mael) lants ghelegen opden wech van geldenake biden goeden/
she(re)n van p(er)weez It(em) op i dach(mael) lants ghelege(n) ald(air) biden goede(n) jans de/
vieux m(er)chiet It(em) op v dach(mael) lants ghelege(n) t(er) plaetsen gheheten le/
bengne biden goede(n) she(re)n van p(er)weez voirs(creven) It(em) op i boend(er) lants ghehete(n)/
malone It(em) op i(½) dach(mael) lants ghelegen a colenbier biden goeden jans/
wilen dassouwe le ville It(em) op iii boend(er) bosch de welke men houdt/
vande(n) he(re) van waelhein It(em) op iii boend(er) bosch rue(re)nde vande(n) hove/
van refay It(em) op i boend(er) lants ghelege(n) t(er) plaetse(n) ghehete(n) petitsart/
It(em) op (½) boend(er) driesch ghelege(n) bide(n) goede(n) he(re)n van heyleshem/
It(em) op i boend(er) driesch neest de goeden jans de pont ghelijc de/
voirs(creven) goeden ten voirs(creven) plaetsen sijn ghelegen lxvi boend(er) of d(air) omtrent/
inder mate(n) houden(de) It(em) op ene(n) hof ghelegen en moncheal bide(n)/
goeden des voirs(creven) goerdts It(em) op ene(n) wuwe(re) ghelege(n) t(er) cauchien biden
//
goeden wout(er)s de foil It(em) op [van] der helicht vande(n) hove metden laetscape/
d(aer) toe hoe(re)nde ix cap(uynen) ix est(er)lingen totder selver helicht hoe(re)nde/
ghelegen te p(er)weez dair af dat massart de pontchillat dand(er) helicht/
houden(de) is It(em) van twee cap(uynen) erflic op een huys en(de) hof ghelege(n)/
en mont wilen heynema(n)s de foil It(em) van twee cap(uynen) erfchijs op/
huys en(de) hof gerarts schoin ghelege(n) ald(air) It(em) van (½) mudde/
tarwe(n) erfpachts op zeke(re) pande die symon sohot houden(de) is/
It(em) van ene(n) mudde tarwe(n) op zeke(re) pande die de erve(n) goerts/
p(er)sant houden(de) sijn It(em) van v dossine tarwe(n) op ene(n) hof symoens/
fockar ghelegen acht(er) de merct It(em) van v dosine tarwen op ene(n)/
hof colijns de foir ghelege(n) ald(air) It(em) van (½) mudde tarwe(n) op/
een huys jans van liemelet ghelege(n) bide(n) goeden voirs(creven) It(em) van/
iiii dosine corens op een huys ghelege(n) en weez colijns fouto It(em)/
van ii dosine tarwen op een huys ghelege(n) voir de fonteyne/
dwelc wilen was jamots pittain It(em) van ii dosine tarwe(n) op een/
huys en(de) hof katline(n) scoen ghelegen en fromont It(em) de goede/
en(de) rente(n) hier na bescreve(n) sijn ond(er)pant vanden xxii mudden/
corens de erfpachts dair voe(r) mensie af ghemaect is Inden yerste(n)/
een huys ghelegen bove(n) den fonteine tusschen gerarde wilen/
maroie en(de) janne de pont It(em) een huys en(de) hof ghelege(n)/
te p(er)weez neest de goeden symoens fockar It(em) ene(n) bogart/
ghelegen ald(air) biden goeden gorijs le charlier It(em) iii dosine/
corens op een huys en(de) hof jans van sombreff dwelc wilen/
was reyners de floes It(em) ene(n) cap(uyn) op een huys gheheten/
foir hamuijn It(em) ene(n) cap(uyn) op een huys en(de) hof colijns fouto/
ghelegen en weez It(em) ii cap(uynen) op een huys en(de) hof symoe(n)s/
fouckar ghelege(n) voe(r) tgasthuys te p(er)wez It(em) iiii [ii] mudde corens/
erfpachts op iiii boend(er) lants de welke goert van brebant/
vercreegh jegen bauduwijn van glattengniez It(em) een mudde/
corens op een huys en(de) hof wile(n) britsart van grave(n) ghelege(n)/
en mont a p(er)wez It(em) een mudde corens erfpachts op een/
huys en(de) hof wilen colarts de cheyne ghelege(n) en mont voirs(creven)
//
It(em) van x bedden met hue(re)n toebehoirte(n) dair af de twee [vive] houden ix vierdel/
inde breyde en(de) dand(er) vive cleyn bedden It(em) van x hoetpolue It(em)/
van x sargen xx paer slapelaken eenre dosine(n) plume(n) cussen(en) eenre/
dosine cussen(en) met noppe(n) ghevult tween p(er)den een roet en(de) dand(er)/
swert vii melc coen iiii versen xii vercken(en) iiii dosine ty(n)ne(n) scotele(n)/
xii plattele ond(er)half dosine ty(n)nen dobbelie(re)n viii ty(n)ne(n) potteken x/
bedsteden x witten en(de) ii swerten ketele(n) vi grote eren potten en(de)/
x cleyne(n) x cope(re)npanne(n) en(de) iiii yse(re)n panne(n) vi lavoe(re)n iiii grote(n)/
en(de) ii cleyne(n) becken(en) ii caforen cope(re)n een w vischpaen ii yse(re)n lepele(n)/
eenre dosine cope(re)n lepele(n) vi scrine(n) ii kisten lx ellen dwelen en(de)/
lxxx a(m)melaken hond(er)t ellen dweelen en(de) lx ellen gestripter/
laken iiii coffe(re)n iiii tafelen en(de) iiii paer scragen ii rondele(n) ii bencke(n)/
ii grote ketele(n) en(de) ii middelen ii silve(re)n croese vi silve(re)n scalen/
viii oercussen(en) een dosine ty(n)ne(n) potten ii ziden oercussen(en) It(em) van liiii/
gulden(en) pete(re)n die van schoude inquame(n) xx pete(re)n van ene(n) p(er)de/
gecome(n) ii yse(re)n spetten ii ganse(n) panne(n) ii vrouwe(n) zadelen ii/
yse(re)n trefte eene(n) wafelyse(re)n viii cope(re)n matele(n) candele(re)n vi ty(n)ne(n)/
candele(re)n iiii hulten coffe(re)n iii paer brant rede(n) iii steyne(n) morse(re)n/
iii paer yse(re)n roeste(re)n ii tangen xii drivoeten ii richt bencken eenre/
doure bosse ii yse(re)n pot decsele(n) eenre ure clocken met hue(re)n toebehoirte(n)/
eene(n) heer hamer vi dobbelie(re)n ii flesschen houden(de) vii quarte(n) ii/
cleyne(n) flessche(n) houden(de) ii quarte(n) eenre molen assen met yse(re)n/
ghebonden ii halen iiii huesschen It(em) ene(n) bedde van x vierdel/
metten hoetpolue sarge en(de) ene(n) paer slapelake(n) ene(n) rondele/
eenre banc iii cope(re)n potte ene(n) grote(n) bencken(en) ii lavoe(re)n eenre/
eycken(en) scrine ene(n) grote(n) stoel vi desschen iiii cope(re)n panne(n)/
Ende dat men den voirs(creven) janne de pont in dien hadde dat/
hij dair af sijn hande lichte dwelc alsoe ghesciet sijnde sprac/
de voirs(creven) jan de pont den voirs(creven) janne aen als momboir sijns wijfs/
voirg(enoemt) seggende dat wair wae(re) dat de voirs(creven) wilen jan van/
buret en(de) jouffr(ouwe) jehanne ghehuyssche samentlic een testame(n)t ghe/
maect hadden begripende ond(er) den ande(re)n dat de leste leve(n)de van hen/
beyden sine(n) wille in alle de goede voirg(enoemt) hebben soude die tot
//
sine(n) wille te beke(re)n en(de) te besitten en(de) want hij de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
jehanne getrout hadde na staet der heylig(er) kerken na dode des voirs(creven)/
wilen jans dwelc hij boet te thoene(n) soe hoepte hij en(de) meynde dat/
hem als momboir sijns wijfs de voirs(creven) goede volgen souden oft dat hij/
metten voirs(creven) testamente volgen soude ter plaetsen dair dat behoerde/
En(de) des ghenueghde hem wale tvo(n)nisse der scepen(en) dair op de voirs(creven)/
jan ha(n)narde de jonge hem verandwerden(de) dede seggen met sijne(n) voir/
spreke dat hem daensprake des voirs(creven) jans de pont gheen onstade/
doen en soude ov(er)mids den punten hier na volgen(de) die hij boet te/
thoene(n) en(de) te bewisen met goeden ma(n)nen en(de) also verre als hem de wairh(eit)/
dair af soude dragen inden rechte en(de) metten minsten te volstaen Inde(n)/
yersten dede hij seggen dat jan van buret en(de) jouffr(ouwe) jehanne de voirg(enoemde)/
goede gheheelic en(de) al besaten als man ende wijf ende hue(re) p(ro)pre erve ten/
tijde eer de voirscr(even) jan aflivich w(er)t ende dat jan daer uut staerf als/
uut sine(n) erve ende dat jouffr(ouwe) janne die bleef besitten(de) als een tochtersse/
Ende dat sij tsame(n) hadden een wettige dochter gheheten jouffr(ouwe) marie/
de welke de voirs(creven) lenart na wet der heiliger kerken getrout heeft/
Ende bij raide ende bijwesen vanden vrienden in beyden zijde(n) seggen(de)/
voirt dat de voirscr(even) jan de pont ende jouffr(ouwe) janne sijn wijf moeder/
der voirscr(even) jouffr(ouwe) marien ende oec arnt van buret oud(er)vader der voirscr(even)/
jouffr(ouwe) marien samenlijc als den voirscr(even) huwelic gesciede in huweliker/
voirwerden den voirs(creven) lenaerde(n) met jouffr(ouwe) marien geloefden en(de) gaven/
in p(ro)perder giften en(de) vorw(er)den van huwelijc t(er) stont te hebben ende/
taenveerden de helicht van allen den goede(n) voe(r)g(enoemt) have en(de) erve die/
de voirscr(even) wilen jan en(de) jouffr(ouwe) jeha(n)ne tsame(n) hielde(n) en(de) besaten/
ten tijde als de selve jan staerf gecome(n) vand(er) zijden der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
jehanne(n) en(de) oic vand(er) zijden des voirs(creven) jans van buret huers yerste/
mans gelegen te thorrenbijs le saintron te p(er)weez te rous miroir ende/
elswaer te plaetsen die lage(n) of hoefde(n) uutgenome(n) eene woeninge gelege(n)/
te torre(n)bijs d(air) inne de voirs(creven) jouff(rouwe) jehanne hue(re) tocht behoude(n) soude hue(re)/
leefdach lang en(de) dat na de doet van hue(re) tselve huys geheel mett(er)/
and(er) helicht va(n) alle(n) de(n) ande(re)n goede(n) voe(r)g(enoemt) na hue(re) doot den voirscr(even)/
lenarde en(de) sine(n) wive volgen soude in welke(n) huwelic de voirs(creven) arnt van/
buret kinde ende lijde dat hij ja(n)ne va(n) buret sine(n) soen(en) sculd(ich) ware/
de viii mudde core(n)s ef erfspachts voirg(enoemt) die hij half ind(er) voirs(creven) mate(n) den/
voirs(creven) lenarde ter stont ov(er)gaf en(de) na sijn doet dand(er) helcht kinde te volgen
//
seggen(de) voert de vors(creven) jan ha(n)narde de jonge dat de vorscr(even) jan/
de pont jouffr(ouwe) janne en(de) arnt de buret de voerscr(even) gifte(n) geloefden/
in vorwerden van huwelike gestentich te houde(n) sonder d(aer) jegen te/
comen(e) hopende d(aer) om de voirs(creven) jan ha(n)narde de jonge want de/
voirscr(even) lenaert hem scepen(en) brieve van loven(e) in geheele(n) stoele/
bijder voirscr(even) joncffr(ouwe) marien sine(n) wive bekent hadde also hij/
boet te thoene(n) en(de) hij d(air) met na de heerlich(eit) ons gened(ichs) hee(re)n/
ende den rechte vander stad tot der helcht vande(n) voirscr(even) goede(n) beleyt/
wae(re) dat hem en(de) sine(n) beleyde de voirscr(even) helcht vande(n) erfgoede(n)/
gedeylt volgen soude(n) ende dat de have daer af bracht soude w(er)de(n)/
ten sterfhuyse geheel ten eede des voirs(creven) jans zijns wijfs ende/
der gheenre die die gehantplicht hadden om den voirsc(reven) ha(n)narde/
dair af sijn helcht te hebben ende dat daer af met gheene(n) testame(n)te/
voerder getogen en soude werde(n) gemerct dat de voirscr(even) jouffr(ouwe)/
jeha(n)ne dien die goede met testame(n)te gelate(n) soude(n) sijn de selve/
goede ind(er) voirs(creven) maten in huwelijc gegeve(n) hadde ende dies geliefde/
hem tvo(n)nisse der scepen(en) De scepen(en) van loven(e) hier op/
gemaent wijsden den voirs(creven) ja(n)ne ha(n)narde tot sijne(n) thoenissen ten/
dage van thoenen(en) [yerst kinnende sijn wed(er) p(ar)tien [dat] den voirs(creven) brief in ghehelen stoele bekent sijnde ware] Thoende de voirs(creven) jan ha(n)narde met goeden/
manne(n) die over den huwelijc voirscr(even) waren en(de) meer andere/
wettige getugen alle tgene des hij hem in sijnre aensprake(n) hadde/
vermeten [uutgenome(n)] Also dat de scepen(en) van loven(e) voert gemaent vanden/
meye(r) na aensprake verantwerden thoenisse en(de) allegacie van beyde(n)/
p(ar)tijen [wijsden] dat den voirs(creven) ja(n)ne ha(n)narde en(de) sijne(n) beleyde de helcht van/
den voirs(creven) goeden volgen sal gelijc de waerh(eit) gedrage(n) heeft/
p(rese)ntibus will(elm)o lomb(ar)t judoco absoloens lud(ovico) roelants et/
henr(ico) de linte(re) iunio(r)e novembr(is) xxviii a(n)no xiiii[c]/
xxxix[o]
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-06 by Sabrina Keyaerts