SAL7335, Act: R°205.3 (229 of 451)
Search Act
previous | next
Act R°205.3  
Act

Transcription

2020-06-10 by Kristiaan Magnus
It(em) want pauwels oliviers soen wout(er)s wilen oliviers van/
mechlen jairlix heeft op xvi(½) rijnsch(en) gulden(en) van goude/
goet en(de) gheeve erfliker renten deen helicht d(aer) af op den/
heiligen kersdach en(de) dand(er) helicht op s(en)[te] jans dach baptiste(n)/
te betalen aen en(de) op zeke(re) goede en(de) pande geheten jouffr(ouwe) yden/
velt div(er)sen p(er)sone(n) toebehoe(re)nde inde p(ro)chie van arschot geleg(en)/
op de boenwijc tusschen de h(er)strate gaende van arschot te/
gheelrode w(er)t en(de) de h(er)strate strecken(de) van arschot te loven(e) w(er)t/
gelijc gued(inge) van scepen(en) br(ieve) van loven(e) dair op gemaect dat/
clairlijc begripen dair af hij van sine(n) rente(n) ingebreke sijnde/
voir den meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) trecht v(er)sochte welke/
scepen(en) ter manissen smeyers wijsden dat de voirs(creven) pauwels trecke(n)/
soude met meye(r) en(de) scepen(en) voirs(creven) op de pande vonde hij te/
pande(n) dat hij die aenveerden soude en(de) en vonde hij niet te/
pande(n) datmen hem de voirs(creven) goede met rechte soude leve(re)n den voirs(creven)/
pauwels met meye(r) en(de) scepen(en) voirs(creven) op de goede sijnde en was dair niet/
te pande(n) alsoe dat hem de voirs(creven) goede voir sijn rente cost en(de) co(m)mer/
met behoirlike sole(m)pniteyte(n) van rechte gelev(er)t sijn en(de) in handen/
gesedt [gesedt] p(rese)nt(ibus) rike abs(oloens) decembr(is) xxiiii
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-10-30 by Sabrina Keyaerts