SAL7335, Act: R°389.1 (410 of 451)
Search Act
previous | next
Act R°389.1  
Act

Transcription

2020-07-03 by kristiaan magnus
It(em) want gheert vande(n) biesse(n) als gheleyt tot allen den goeden jans/
die lu, opden dach van heden hadde doen inscrive(n) alle die ghene/
die hem onghebruyck deden aen de goeden also verre die bleven/
sijn na de doet henrix wile(n) vander haghe(n) Tot welke(n) daghe/
niemant en quam hem rechts daer toe vermeten(de) so hebbe(n) de/
scepen(en) van lov(en) ter manisse(n) smeyers van lov(en) ghewijst voir een/
vonnisse datmen den voirg(enoemde) gheerde vanden vorg(eruerde) goede(n) houde(n)/
sal in syne(n) beleyde als so verre dat noch voir de hee(re)n comen/
es cor(am) py(n)noc opp(endorp) rijke abs(oloens) wynghe maii xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-10-30 by Sabrina Keyaerts