SAL7335, Act: R°393.6-V°393.1 (415 of 451)
Search Act
previous | next
Act R°393.6-V°393.1  
Act

Transcription

2020-07-06 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat jan vand(er) eect van libbeke in jeg(ewordicheit)/
d(er) scepen(en) van loven gestaen heeft genomen en(de) bekent dat/
hij genome(n) heeft jegen willem(me) vanden borchove(n) henrix/
soen was thof des voirs(creven) willems gelegen inde prochie/
va(n) libbeke t(er) stat geheten hortbeke met husen hoven/
wynnen(de) landen beemde(n) eeuselen en(de) allen sinen/
toebehoirten also verre de voirs(creven) jan vand(er) eect dat/
tot nu toe gehouden heeft Te houden en(de) te hebbe(n)/
va(n) halfm(er)te d lestleden eene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n lang/
elx jairs om xvii mudde rox d(er) mate(n) va(n) loven(e) goet/
en(de) paiabel ts(in)[te] andr(ies) misse apost(els) te bet(alen) en(de) te lov(en)/
te leve(re)n en(de) om xxii holl(ansche) gul(den) va(n) goude goet en(de)/
/ ghinghe te s(in)[te] m(er)tens misse te betale(n) jairlix den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout/
It(em) sal de voirs(creven) willem(me) hebben jairlix half doeft/
vanden bog(ar)den ald(aer) en(de) dat sal de wynne doen/
lesen en(de) te loven leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) willem [wynne]/
jairlix leve(re)n iii[c] walme(re) en(de) alsmen die verdect/
sal de wy(n)ne den montcost gheven en(de) willem de/
dachue(re)n bet(alen) It(em) sal de wy(n)ne de husingen/
vanden hove houden in goeden state en(de) also/
laten vand(en) ond(er)st(er) rikelen nederw(er)t H(ier) af zijn borg(en)/
ind(ivisim) willem vand(er) eect en(de) matheeus kympe et/
p(ri)m(us) rike vynck(enbosch) maii xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-04-18 by Inge Moris