SAL7335, Act: V°403.4 (430 of 451)
Search Act
previous | next
Act V°403.4  
Act

Transcription

2021-02-19 by kristiaan magnus
It(em) jan claes voirscr(even) heeft geloeft dat hem hij hem mette(n) voirscr(even) brieve/
niet en sal doen leyden tot den goede(n) jans vander donckt het en/
wae(re) dat een half jaer na elke(n) t(er)mijn inden voirscr(even) brieve [ghenoempt] verstreke(n)/
ware en(de) oft hij dat dade anders dan voirscr(even) es dat dat van neghenen/
rechte sijn en sal cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-04-18 by Inge Moris