SAL7335, Act: V°405.4 (433 of 451)
Search Act
previous | next
Act V°405.4  
Act

Transcription

2021-02-22 by kristiaan magnus
It(em) katline vullinx weduwe jans wilen vullinx in jeg(ewoirdicheit) der/
scepen(en) van loven(e) gestaen heeft bekent dat zij weder om ontfange(n)/
heeft van janne van vertrijke wonen(de) inde sterre twe silve(r) schalen/
xv silve(r) lepelen en(de) alrehande and(er) cleyn silve(re)n juweelkens die/
welke de selve katline in hande(n) jans voirs(creven) te pande gesedt hadde/
cora(m) rijke ov(er)wynge junii x[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-04-18 by Inge Moris