SAL7336, Act: R°169.3-V°169.1 (240 of 489)
Search Act
previous | next
Act R°169.3-V°169.1  
Act

Transcription

2019-09-03 by Kristiaan Magnus
It(em) johannes d(i)c(t)us die hertoghe van werchte(re) in jeg(ewordicheyden) heeft ghenome(n)/
en(de) bekint dat hij ghenome(n) heeft van henricke(n) scoerbroet [die jonge] ix/
boender zo lants zo beemps [paulo] des selfs henrick ghelijck die tot/
werchte(re) ghelege(n) sijn en(de) de selve henrick die aldair houden(de) es/
die [welke] ix boender paulo t(er) ghehete(n) sijn tgoet van werchte(re) wilde(re)/
te houden(e) en(de) te hebbe(n) van sinte m(er)tens misse naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van xii jaren lanck deen na dande(re) etc(etera) elx jaers daer in by(n)ne(n)/
voir en(de) o(m)me xxv guld(en) rijders der mu(n)te(n) ons gened(ichs) she(r)en/
oft de w(er)de daer af in ande(re)n goede(n) ghelde En(de) om v mu(d)de/
corens der mate(n) van lov(en) half te sinte m(er)ten misse en(de) half/
tot kersmisse te betale(n) alle en(de) te lov(en) te leve(re)n alle jae(re)/
den voirscr(even) t(er)mijn duren(de) en(de) telke(n) t(er)mine(n) etc(etera) En(de) es vorw(er)de
//
dat [die] voirscr(even) jan alle die voirscr(even) wy(n)nen(de) lande(n) in s inde(n) oeschts/
van sine(n) leste(n) jae(re) ter stont na dat hij tcore(n) van dien landen/
ghedaen sal hebbe(n) sal laten liggen(e) tot behoef des voirscr(even) henrix/
om als dan hem daer mede sijn p(ro)fijt te mogen doen/
It(em) es vorwairde dat die voirscr(even) jan die voirscr(even) beemde tgehe/
tgheheel sijn leste jair ombesayt sal late(n) uuytghenome(n) den/
beempt dieme(n) heet de borch den welke(n) hij op sine(n) leste(n)/
jare sal moge(n) besayen oft hem ghelieft It(em) es vorwarde/
dat die voirscr(even) jan alle die wat(er)leyde(n) dat doer en(de) o(m)me die/
voirscr(even) goede gaende en(de) tot de(n) selve(n) toebehoiren(de) wael en(de)/
lofflike(n) en(de) ghetideke ruime(n) en(de) vege(n) sal op sine(n) cost It(em)/
es vorwarde dat die voirscr(even) jan sette(n) sal viii goede cusbaer/
poten op die voirscr(even) goede(n) alle jae(re) den voirscr(even) duren(de) ten/
meeste(n) p(ro)fijte It(em) es vorwairde dat die voirscr(even) jan met alle(n) den/
loke op die voirscr(even) goede(n) wassende sal moge(n) sijn p(ro)fijt doen/
behoudelike(n) dat hij aen opgaende hout negheen scade doen sal/
roel(ants) lyntr(e) ja(nuarii) s(e)c(un)da
ContributorsMarika Ceunen
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-12-24 by Sabrina Keyaerts