SAL7337, Act: R°13.3 (9 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°13.3  
Act
Date: 1442-07-04

Transcription

2013-08-05 by Kristiaan Magnus
It(em) qui(n)tijn van bullestrate(n) van he(re)nt en(de) symoen nijs van oest(er)hem in jeg(ewordicheyden)/
der scepen(en) van lov(en) gestaen hebbe(n) genome(n) en(de) bekynt dat sij genomen/
hebbe(n) van clase van erpe en(de) aleyte(n) s rabode wettige huysvrouwe des/
selfs claes v dach(mael) lants luttel myn oft meer tot he(re)nt ghelege(n)/
in vi parselen te houden(e) en(de) te hebben(e) [van half merte naestcomen(de)] ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n/
lanck deen na dande(re) sonder myddel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynne(n)/
voir en(de) o(m)me xliiii molevate rox en(de) een halster erten der goet/
en(de) payabel der mate(n) van lov(en) sinte andries misse te betalen(e)/
en(de) te lov(en) te leve(re)n alle jae(re) den voirscr(even) t(er)mijn duren(de) en(de) telke(n)/
t(er)myne als vervolghde schout It(em) sulle(n) die voirscr(even) wy(n)nen/
die voirscr(even) lande wel en(de) loffelike(n) wynne(n) en(de) werve(n) en(de) ten/
behoirlike(n) tijde(n) ov(er)meste(n) ghelik ghelijck hue(re)n reygenote(n) bove(n)/
en(de) beneden rijke velde julii quarta
//
ContributorsMarika Ceunen , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris