SAL7337, Act: R°134.4-V°134.1 (208 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°134.4-V°134.1  
Act
Date: 1442-11-05

Transcription

2019-11-01 by Kristiaan Magnus
Item jan vanden hove proest van widoe heeft geg(even) en(de) bekent/
dat hij geg(even) heeft h(er) ja(n)ne van ov(er)dile priest(er) en(de) henricke(n) pichose/
de grote thiende des godshuys van corby der proessien [proefstien] van widoen/
toebehoe(re)nde geleg(en) te b(er)them en(de) dair ontrent te houden/
en(de) te hebben van sinte andr(ies) misse lestleden eene(n) t(er)mijn/
van iii jaer lang volgen(de) elx jaers dae(re)n binnen om xxxii/
mudde rox [en(de)] xxxii mudde eeven(en) alle jae(re) sinte andriesmisse/
apost(els) te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n henr(icken) my(n)nemoen/
en(de) hector pauwels jairlijx als vervolghde schout Item is vorwerde/
dat de voirs(creven) he(r) jan en(de) henr(ic) noch betalen selen den last uuter/
voirs(creven) tiende(n) gaende te weten(e) een mudde eeven(en) de honden van
//
boutsvoirt en(de) xvi pl(a)c(ken) xxi mol(evate) even(en) xxiiii mol(evate) ghersten/
een mudde tarwen ond(er) half mudde rox v mol(evate) erweten den/
p(ro)chiaen van b(er)them en(de) een zister ghersten te p(er)cke sond(er) afslach/
vand(er) so(m)men h(ier) af zij borgen lodewijc van oppendorp en(de) wouter/
van screyb(er)ge et duo p(ri)mi kersmake(re) vynck(enbosch) no(vem)[br(is)] v[ta]
//
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris