SAL7337, Act: R°151.1 (233 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°151.1  
Act
Date: 1442-11-20

Transcription

2020-01-12 by Kristiaan Magnus
Wij arnt vande(n) velde en(de) arnt van vynckenbosch doen cond ene(n)/
yegelijken dat voir ons comen zijn wout(er) van honsb(er)ge in/
deen zijde joncffr(ouwe) laurete van honsb(er)ge sust(er) des voirs(creven) wout(er)s/
jan van ee(re)nboudegem gehete(n) van rode joncffr(ouwe) katlijne/
svos zijn wijf docht(er) d(er) voirs(creven) joncffr(ouwe) laureten in dande(re) jan/
van ost en(de) joncffr(ouwe) katlijne van honsb(er)ge zijn wijf ter derder/
zijden kenne(n)de en(de) lijdende dat zij bij rade en(de) myddel van/
hue(re)n magen en(de) vrienden eens worden wae(re)n der poente(n)/
h(ier) nae bescreve(n) vande(n) goeden die hen v(er)storve(n) en(de) bleven/
zijn nae dode wout(er)s wilen vanden honsb(er)ge en(de) joncffr(ouwe)/
katlijne(n) wijlen corsbouts zijns wijfs hier bescreven [na genoemt] te/
weten vanden huse gelegen inde cattestrate tussce(n) henricke(n)/
stuerman en(de) de goede scloest(er)s vand(er) banc Item van i(½) dach(mael)/
beemts gelegen inde p(ro)chie van outhev(er)le tusscen den ertwech/
aldair in deen zijde en(de) de goede des cloest(er)s [van] heyleshem in/
dande(re) Item van i(½) dach(mael) beemds gelegen inde selve p(ro)chie/
tussce(n) de goede der taeflen vande(n) heyligen gheeste van/
leefdale en(de) de goede reyneers spechs Ite(m) drie dach(mael)/
beemts gelegen ald(aer) tusscen de grecht ald(aer) geheten den/
slotel en(de) de goede [h(er)] gielijs van loen priest(er)s Item vande(n)/
tsijche geheten van vredebosch gedragende tott(er) so(m)men van/
xix oude groeten aen en(de) op een huys en(de) hoff met v/
dach(mael) lands en(de) ande(re) zijne(n) toebehoirten mathijs van amelen/
[en(de) henrix snoeck] gelegen te vredebosch tusscen de goede des cloest(er)s van haefligee(m)/
en(de) der kinde(re) vanden bossche te weten [Inden eeste] dat de voirs(creven) joncffr(ouwe)/
laurete van honsb(er)ge voir uut hebben en(de) behouden sal die/
twe [sevenste] gedeelte(n) vanden sevengedeelten vanden huse voirscr(even) en(de)/
dande(re) v gedeelte(n) [vande(n) selve(n) huse] selen dande(re) p(ar)tien [gelijc] in drien deylen It(em)/
desgelijx sal de selve jouffr(ouwe) laurete noch voir uut hebben/
en(de) behouden een [vijfste ge] gedeelte van dien vijff gedeelten vanden/
beemden voirscr(even) ende die ande(re) iiii gedeelten sullen tussce(n)/
dande(re) voirscr(even) p(ar)tien gelijc in drien gedeylt worden als voe(r)/
en(de) de voirscr(even) chijs sc van vredebosch selen de voirg(enoemde)/
p(ar)tien deylen in drien gelijken deelen behoudelijc [dien] dat jan/
van ost noch zijn huysvrouwe hue(re) gedeelte vanden voirg(enoemde)/
beemden niet en sullen moegen vercopen verande(re)n nocht/
versetten mair dat laten volgen [na] den rechte(n) erfgenamen/
nae hue(re)r beyder doot geloven(de) de voirg(enoemde) [p(ar)tien en(de) elc hue(re)r dien dat al aengrien mach des voirs(creven) is] h(ier) af altoes/
malcande(re)n
vast gestedich en(de) van weerden te houden en(de)/
te voldoen [malcande(re)n d(aer) af t(er) manissen des anders genoech te doen also dat elken van hen vast en(de) seker zijn mochte] En(de) des torconden en(de) in kennessen der wairh(eit)/
hebben wij scepen(en) van loven voirg(enoemt) onse prope(re) segelen/
h(ier) aen doen [ge]hangen etc(etera) nove(m)br(is) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-03-15 by Inge Moris