SAL7337, Act: R°269.1 (380 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°269.1  
Act
Date: 1443-02-25

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
It(em) laureys van raetshoven meye(r) vand(er) gheeten ende jan lamb(er)t van/
geldenaken sijn swager in yegewoirdicheiden der scepen(en) van loven(e) gestaen/
hebben gegeve(n) ende verhuert m(ar)tijn soen henrix wilen m(ar)tin van ev(er)nas/
de goede hier na bescreve(n) gelegen tot ev(er)nas le bauduwijn/
Inden yersten v dachmael lants gelegen opt velt tusschen thiene(n)/
bij ha(n)nut en(de) ev(er)nas tusschen de goeden der he(re)n van sente/
lambrechts te ludick en(de) he(re)n willems van halley ridders It(em)/
xxii groet roeden lants gelegen aldair tusschen de goeden anceal/
van halley en(de) de goeden des aultaers jans van bruloe/
It(em) ix groet roeden lants gelegen aldair tusschen de goede(n) jans/
godfroit en(de) stasse van halley Item een boend(er) lants gelegen opt/
velt te b(er)treys w(er)t tusschen de goeden der erfgename(n) arnts wilen/
jenno soen wilen jans ende de goede der cap(it)len van hoxhem/
Te houden te hebben ende te besitten van sente andriesmisse/
naest comen(de) ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang deen na dand(er)/
sond(er) middel volgende o(m)me en(de) vore een zeke(r) so(m)me van/
gelde dair af de voirs(creven) laureys van raetshoven en(de) jan lamb(er)t/
bekent hebben dat hen vande(n) voirs(creven) m(ar)tine betalinge en(de) genoech/
gesciet es Geloven(de) de voirg(enoemde) laureys en(de) jan den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) tegen ene(n) yegeliken gerecht warant te sine/
opp(endorp) vynck(enbosch) febr(uarii) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-03-05 by Inge Moris