SAL7337, Act: R°277.1 (389 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°277.1  
Act
Date: 1443-02-27

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
It(em) het es een deylinge gesciet ende gemaect tusschen wille(m)me tailgesier/
in deen zijde en(de) wille(m)me van walsberge in dande(re) alse vander geheelder/
woningen en(de) goeden boven bescreve(n) Soe sijn den voirs(creven) willem(me) tailgesier/
gevallen en(de) gebleve(n) vanden voirs(creven) goeden de oude sale mette(n) huysen/
metter doe(re)n voe(r) en(de) achter onder den solde(r) die willem van walsb(er)ge/
in deylinge gebleven es en(de) metter schue(re)n gelijc die ond(er)slagen es te/
jacops blanckart w(er)t die scaellie mette(n) gestijpten tusscen beide staende/
oic ter zijden w(er)t des voirs(creven) jacops metten wijngarde wynhove acht(er)/
de voirs(creven) schue(r) staende alsoe dat met zeke(re)n palen en(de) tekene bepaelt/
es en(de) een huysken gelegen ten eynde vande(n) voirs(creven) hove op de voe(r)/
neve(n) de porte jacops blancart te wete(n) doverste huysken staende/
ten heyligen cruys w(er)t met iiii voeten weeghs op doverste eynde/
vanden hove willems van walsberghe aen jacops blanckaert traelgen/
o(m)me te gaen en(de) te ke(re)n tot int voirs(creven) huysken bij alsoe dat de/
voirs(creven) willem taelgeseer den vrede vande(n) [voirs(creven)] gestijpte en(de) iiii voete weeghs/
houden sal tot ewighen daghen in goeden state It(em) sijn den voirs(creven) willem(me)/
van walsberge gevallen en(de) gebleve(n) in sijn deylinge vande(n) voirs(creven)/
goede(n) de nuwe huyse ter voe(re)n w(er)t van aen de twee doe(re)n voe(r)/
en(de) acht(er) mette(n) bachuyse en(de) schue(re)n gelijc die ond(er)slagen es mette(n)/
solde(r) bove(n) de voirs(creven) twee doe(re)n tot der ouder salen toe voirs(creven) met/
den wijngarde wynhove ter voe(re)n w(er)t gelegen en(de) mette(n) ned(er)sten/
huysken gelegen ter biest kercken w(er)t gelijc de voirs(creven) geheel goede/
gelegen sijn opten biest plain tusschen de goede jacobs blancarts ende/
dieric ferijs gaende acht(er)w(er)t met ii huyskens tot op de voe(r) Met/
alsuker condicien en(de) vorw(er)den dat de voirs(creven) willem tailseer ende/
willem van walsberge de co(m)mer en(de) lasten uut den voirs(creven) geheelen/
goeden jairlijx gaende betalen selen Te wete(n) de voirs(creven) willem/
tailseer xv halste(re)n tarwen d(er) mate(n) van loven(e) erfpachts derdalve(n)/
cap(uyn) en(de) x d(enieren) outsijns en(de) de voirs(creven) wille(m) van walsberghe ix halste(re)n/
tarwen pacht en(de) mate voirs(creven) ond(er)halve(n) cap(uyn) vi d(enieren) outsijs alsoe/
in tijts dat gheen van hen in tiden toecomen(de) mids gebreke der betalinge(n)/
vande(n) voirs(creven) tsijse aen sijn gedeelte niet gepraemt noch geschedicht/
en worde en(de) oft me(n) bevonde dat meer tsijs uut den voirs(creven) goede/
ghinge dan voe(r) genoemt steet soe es ond(er)sproken dat elc vande(n)/
voirs(creven) p(ar)tien dair af den last dragen sal na de gelande dat hij/
goet heeft Hanc quo(libet) (et)c(etera) p(ro)mitten(tes) sat(is)face(re) cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
Scriptu(m) est/
p(ro) will(el)mi/
de walsberge
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-03-07 by Inge Moris