SAL7337, Act: R°375.1 (507 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°375.1  
Act
Date: 1443-05-11

Transcription

2020-05-21 by Kristiaan Magnus
It(em) jan lonijs vullen weve(re) heeft geconsenteert en(de) gewillecoert voer hem/
sine(n) erve(n) en(de) nacomelingen goerde meyne(n) sine(n) erve(n) en(de) nacomelingen/
dat de selve goert ty(m)me(re)n en(de) maken sal mogen een ghevel want van/
nuws op staende half op derve des voirs(creven) jans en(de) half op derve des/
voirs(creven) goerts en(de) soe wa(n)ner de selve want oft ghevel al volmaect/
sal wezen op cost des voirg(enoemde) goerts soe sele(n) de voirs(creven) p(ar)tien de voirs(creven)/
want alsdan voirtaen houden tot ewigen dagen te geliken costen in goede(n)/
state en(de) die alsoe te samen gebruycken En(de) oft gebuerde dat de/
voirs(creven) jan lonijs sijn huys staende ter aen de voirs(creven) want in tiden/
toecomen(de) afdoen woude dat dan den voirs(creven) ghevel oft want volgen/
en(de) toebehoe(re)n soude den voirs(creven) goerde en(de) sine(n) erfgename(n) tot ewige(n)/
dagen en(de) desgelijx oft de voirs(creven) goert sijn huys ter voirs(creven) want/
w(er)t aen oic afdoen woude dat dan de voirs(creven) want oft ghevel/
volgen sal en(de) toebehoe(re)n den voirs(creven) janne lonijs sond(er) yemants/
wed(er)seggen Item sal oic de voirs(creven) jan lonijs dwater comen(de) vanden/
huyse des selfs goerts leyden van sine(n) dake voe(r) t(er) straten w(er)t uut/
en(de) de voirs(creven) goert mach den ghevel oft want gaende bove(n)/
den huyse des voirs(creven) jans mogen w vee(re)n op sine(n) cost oft/
hem gelieft P(ro)mitt(ens) rat(um) opp(endorp) vynck(enbosch) maii xi/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-04-17 by Wannes Debruyne