SAL7337, Act: R°50.2 (90 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°50.2  
Act
Date: 1442-08-11

Transcription

2020-01-12 by Kristiaan Magnus
It(em) nae dat inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) te rechte/
come(n) zijn costen van a he(re) van lymale als momboir joncffr(ouwe) jehanne(n)/
zijns wijfs in deen zijde ende henricke vanden borchove(n) als mo(m)boir/
joncffr(ouwe) katlijne(n) vanden b(er)ge sijns wijfs docht(er) wille(m)s wilen vande(n)/
b(er)ghe ende joncffr(ouwe) katlijne(n) voirg(enoemt) in dande(re) als vander thiende(n)/
van lymale met hue(re)r toebehoirte(n) die de voirs(creven) wile(n) willem/
tot zijne(n) live en(de) ten live der voirs(creven) joncffr(ouwe) katlijne(n) zijnre/
docht(er) en(de) des lanxste levende van hen beiden v(er)cregen heeft/
jegen der abdisse en(de) tco(n)vents des godshuys van ewizez de/
welke de voirs(creven) costen meynde dat hem sijns wijfs leefdach/
lange volge(n) soude aengesien dat die des voirs(creven) henrix/
wive niet aengedeylt noch geloedt en was dair af de/
voirs(creven) henric de contrarie houden(de) meynde want inde/
brieve(n) vander voirs(creven) thienden des voirs(creven) costens wijf gheen/
heffen verclaert en wae(re) te hebben(e) en(de) die alleen stont/
op zijns wijfs lijf dat hem bij dier reden(en) de selve/
thiende soude volgen ende de sake vande(n) voirg(eruerde) gescille/
alsoe v(er)re gevordert was met rechte dat beide de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) met gewijsden vo(n)nissen stonden op hue(re)n dach van thoene(n)/
soe es come(n) de voirscr(even) costen voe(r) scepen(en) van loven(e)/
en(de) heeft opt voirs(creven) gescille geheelijc v(er)tegen bekenne(n)de/
hem als mo(m)boir sijns wijfs negheen recht inder voirs(creven)/
thienden te hebben(e) p(rese)nt(ibus) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris