SAL7337, Act: R°82.1 (127 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°82.1  
Act
Date: 1442-09-10

Transcription

2019-12-30 by Kristiaan Magnus
It(em) na dien dat voirtijden biden raide vander stat in besorghe der/
ingeseten poirte(re)n der selver een ov(er)drach en(de) statuut gemaect is geweest/
dat soe wa(n)neer yemant in comescapen boven de helcht mestocht/
oft gestoeten wae(re) dat dat van gheene weerden zijn en soude/
en(de) het zij also dat arnt boxhoe(re)n natuerlic vercocht heeft te/
leve(re)n henricke van ruysbroec briede(re) inde mane te leve(re)n in/
desen jegewoirdige jae(re) xx mudde hoppecruyts elc mudde om/
vii stuvers oft en(de) xii pl(acken) inden hoop dwelc wael weert/
is en(de) gelden soude eenen rijder oft dair boven dair om is/
ov(er)dragen op dat de p(ar)tien guetlic niet en veraccorde(re)n/
also hen vand(er) stat wegen gebeden is dat de voirs(creven) comescap/
van gheenre w(er)den zijn en sal In pleno (con)silio sept(embris) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris