SAL7337, Act: V°10.2 (8 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°10.2  
Act
Date: 1442-07-02

Transcription

2019-09-03 by Kristiaan Magnus
It(em) b(ar)tholomeus van doerne qui(n)tijn in jeg(ewordicheyden) der scepen(en) van lov(en) ghestaen/
heeft ghenome(n) en(de) bekynt dat hij ghenome(n) heeft jeg(en) arnde van vyncke(n)/
bosch nu tertijt scepen(en) tot lov(en) een half boender lants in twee stucke(n) inde/
prochie van he(re)nt opt dlangrode velt ghelege(n) te houden te hebben en(de)/
te wynne(n) van sinte jans misse voerlede(n) ene(n) t(er)mijn van ix jaren lanck/
deen na dander zonder myddel volgen(de) elx jaers daer in bynne(n)/
om ellef halste(re)n corens goet en(de) pyabel payabel met wa(n)ne(n) en(de)/
met vede(re)n wael bereyt der mate(n) van lov(en) tot sinte andries misse/
te betalen(e) en(de) tot des voirscr(even) arnts wonynge te leve(re)n alle jae(re) den/
voirscr(even) t(er)mijn duren(de) quoli(bet) ass(ecutu)[m] It(em) es voirwaerde dat die voirscr(even)/
b(ar)tholomeus betale(n) sal alle(n) den tsijs uuyt den voirscr(even) halve boender/
lants gaende ten ghewoenlike(n) tijde(n) also dat die voirscr(even) arnt daer/
o(m)me negheen scade en lide En(de) die voirscr(even) b(ar)tholomeus sal tvoirscr(even)/
lant wael en(de) loffelike(n) bevrede(n) daers behoeft It(em) sal die voirscr(even)/
b(ar)tholomeus die tvoirscr(even) landt wel en(de) loffelike(n) ov(er)meste(n) talle(n) drie/
jaren ghelijck sijne(n) reygenote(n) en(de) ten leste(n) jae(re) daer op laten acht/
botvoeder goets cusbers mest en(de) met rogge besayt wel en(de) loffelike(n)/
op iiii ghetidege vore(n) ghelijck hijt bevonde(n) heeft tot sine(n) aencome(n)/
welke voirwaerde die voirscr(even) b(ar)tholomeus heeft gheloeft vast en(de)/
ghestentich te houden(e) en(de) te voldoene talle(n) tijde(n) alse die valle(n) en(de) ver/
schyne(n) sulle(n) en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout Hier af es/
borge des voirscr(even) b(ar)tholomeus als p(ri)ncipael sculder ongezundert en(de)/
o(n)v(er)scheyde(n) en(de) elck voir al qui(n)tijn van bullestrate(n) den welke(n) die/
voirscr(even) b(ar)tholomeus heeft gheloeft hier af scadeloes tonheffen(e)/
hier ware(n) over opp(endorp) velde julii s(e)c(un)da Sen(tentiatum) wijtvliet ca(pelle)[ma(n)] m(ar)tii penul(tima)/
Sen(tentiatum) abs(oloens) willem(air) xvi a(n)no xlvii
ContributorsMarika Ceunen
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris