SAL7337, Act: V°100.5-R°101.1 (160 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°100.5-R°101.1  
Act
Date: 1442-10-04

Transcription

2020-01-12 by Kristiaan Magnus
It(em) tvonnisse tusscen g(er)truden brands moed(er) van sinter claes huse tot/
arschot in deen zijde ende he(re)n janne van arnhem gehete(n) dierix/
prieste(r) in dande(re) alse vand(er) twe lai helcht van twe lage wijng(ar)ts/
gelegen taerschot [met zijnre toebehoirten] inden couterberchstrate tussce(n) de goede des huys/
van sint(er) claes voirscr(even) in deen zijde de goede arnts cam(er)mans op/
dande(re) en(de) de goede brueder jans van rillair aen de derde zijde
//
welke helcht de voirs(creven) h(er) jan hoepte en(de) meynde dat hem [wa(n)t hem] van/
zijne(n) vader in tes en(de) moeder in testamente gelaten wae(re) gelijc hij/
seyde dat een inscrive(n)t inhielde dwelc zijn voirsprake in handen/
hadde [volgen soude ter plaetsen dair dat behoirt] wair af g(er)truydt als mode(r) des voirg(enoemt) huys die contrarie/
meynde want zij inde(n) name en(de) tot behoeff des selfs huys/
inde voirg(eruerde) goeden voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) gegoedt wae(re)/
vanden ghenen die tot h(er) claes van arnhem capelaen d(er) kercken/
van sinte pet(er)s te loven geleidt was Meynende d(aer) om want/
h(er) claes voirscr(even) dier goede ten tijde als hij den brieff bekende/
wael mechtich was dat zij in hue(re)r goedinge(n) bliven soude/
Es gewijst met desen woirde dat men der voirg(enoemde) vrouwe/
g(er)truydt inde(n) name vanden voirs(creven) huse de voirg(eruerde) goede volgen/
soude en(de) want de voirscr(even) h(er) jan ruerde van testame(n)te dat/
lieten zij ghaen ter plaetsen dair dat behoirde p(rese)nt(ibus) pynnoc/
oppendorp rijke kersmake(re) velde vynck(enbosch) willem(air) octobr(is) quarta
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris