SAL7337, Act: V°274.3-R°275.1 (387 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°274.3-R°275.1  
Act
Date: 1443-02-28

Transcription

2020-07-21 by kristiaan magnus
It(em) tvonnis tussche(n) laureyse de smet van putchey in deen zijde/
en(de) joffr(ouwe) marie weduwe hubrechts wile(n) van putchey als/
vander have(n) hier na bescreve(n)
die na den rechte der stat van/
lov(en) come(n) en(de) geleyt es tot alle(n) den goede(n) en(de) erve petri/
zone wile(n) henrix van blehain als vander have(n) hier na bescreve(n)/
Te weten(e) xii mudde gersten c en(de) xl schove zo crocke(n) zo erwete(n)/
It(em) viii bussele(n) hoys xii[c] walme(re)n daer af iii[c] betaelt sijn/
welke have die voirg(enoemde) peter den voirg(enoemde) laureyse geleynt hadde/
ten tijden als hij thof des selfs peters ghelege(n) tot putchey/
in pachtinge(n) nam en(de) welke have hij bekynt hadde der voirg(enoemde)/
/ joffr(ouwe) marien sculdich te sine als die tot den voirscr(even) goede(n) met den/
rechte der stat van lov(en) come(n) was sculdich te sine en(de) haer daer op/
betalinge gedaen hadde gelijck sij met goede(n) ma(n)ne(n) clairlike(n)/
thoende Es gewijst met dese(n) woirde(n) dat die voirscr(even) laureyse/
ghehoude(n) sal sijn der voirg(enoemde) joffr(ouwe) vander voirg(eruerde) geleender have(n)/
betalinge te doene oft bewisenisse(n) van betalinge(n) cor(am) pij(n)noc/
opp(endorp) kersmake(re) velde vynck(enbosch) febr(uarii) ult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-03-07 by Inge Moris