SAL7337, Act: V°339.2 (466 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°339.2  
Act
Date: 1443-04-08
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-08-17 by Kristiaan Magnus
It(em) villicus lov(aniensis) med(iantibus) scabinis lov(aniensibus) adduxit d(omi)n(u)m walteru(m) de hug(ar)den/
p(re)positu(m) mo(na)sterii insule duc(is) p(ro)pe gempe ad o(mn)ia et sing(u)la/
bo(na) mo(bilia) arnoldi de oerbeke multor(is) ubicu(m)que locor(um) sit(a) (con)sistu(n)t/
aut quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e censeant[(ur)] p(ro) c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) consc(ri)pt(is) in/
l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quar(um) tenor sequit[(ur)] in h(ec) verba Cont/
zij allen lieden dat arnt van oerbeke molde(r) in yegenwoirdicheiden der scepen(en)/
van loven(en) gestaen heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van he(re)n/
woute(re)n van hug(ar)den proefst des cloesters van gempe de molen te gempe/
met allen zijnen toebehoerden toebehoeren(de) den voirs(creven) cloeste(re) te houden en(de)/
te hebben van sinte jans misse baptisten naestcomen(de) eenen termijn van drie/
jaren lang deen na dande(r) sonder middel volgen(de) elx jaers daren bynnen/
om xxix(½) modden mudden corens goet en(de) payabel te weten(e) alle weken ix/
mol(evate) ende iiii mol(evate) corens eens over al alsulken als de voirs(creven) molen wynnen/
sal te betalen den voirs(creven) termijn duerende en(de) telken termijne als v(er)volghde scout/
op alsulke condicie dat hij alle tgodsh(uys) core(n) datmen dair slijten sal malen sal/
wel en(de) en(de) loflic en(de) goet meel leve(re)n sonder e(n)nich molt(er) molcht(er) dair af/
te hebben ende dat sal z hij metten gewichte ontfaen en(de) also swaer dmeel/
weder om leve(re)n Mair des sal hem tgodsh(uys) afcorten van zijnen pachte voirs(creven)/
van elken mudde corens dat hij also gemalen sal hebben een molevat corens/
Item desgelix sal hij oic malen alle dmout tgodsh(uys) voirs(creven) oic sonder e(n)nich/
molcht(er) mair des sal hij hebben van elken mudde mouts een gelte biers Item/
sal de voirs(creven) molde(r) de voirs(creven) molen van ca(m)men van spillen en(de) van smere en(de)/
oft e(n)nich scade gesciede aen thoutwerck yserwerck oft aen de steene bij/
versuemenissen des voirs(creven) molders dat soude hij den voirs(creven) godsh(uys) oprichten/
Item is oic vorwerde alsmen den wouwe(re) dair vesschen sal oft dair/
in wercken alsoe dat dwater af sal zijn soe sal tvoirs(creven) godsh(uys) den voirscr(even)/
molde(r) afslach doen na gelande van zijnen pachte voirs(creven) totter tijt dat de/
wouwe(re) soe vol sal zijn dat dwater dair af op de molen comen mach/
Item de iiii beelen den voirs(creven) molde(r) van des voirscr(even) godshuys wegen gelevert/
zijn in zijnen incomen(e) sal hij weder leveren te zijnen uutgaen Inde sunt/
fideiussores d(i)c(t)i arnoldi t(am)q(uam) p(ri)ncipal(es) debit(ores) insolid(e) et ind(ivisim) wolfardus de fuyck/
mychiel van loke [d(i)c(t)us] bubbele(re) moltores et arnold[(us)] a(n)nemans d(i)c(t)us de oirbeke pat(er)/
d(i)c(t)i arnoldi et henricus straitmans d(i)c(t)us pylise(re) et p(ri)m(us) roel(ants) pryke(re) maii xix/
h(iis) int(erfuerunt) pynnoc vynck(enbosch) ap(ri)lis octava
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-03-07 by Inge Moris