SAL7337, Act: V°352.5-R°353.1 (487 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°352.5-R°353.1  
Act
Date: 1443-04-26

Transcription

2013-08-27 by Kristiaan Magnus
It(em) roelof stroeproc in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekent dat hij/
genomen heeft vande(n) mo(m)boe(re)n en(de) meest(er)ssen vande(n) grote(n) beghijn/
hove te loven(en) vierdalf dachmael lants toebehoe(re)nde der f(er)merien/
vande(n) voirs(creven) beghijnhove gelijc die gelegen sijn te love(n)goel acht(er)/
wout(er) lieminx hof opt velt gehete(n) coninx hondt tusschen de/
goeden vranx vanden poele en(de) tkerchof velt
//
te houden te hebben en(de) te wynnen van half m(er)te lestleden ene(n)/
t(er)mijn van xv jae(re)n lang deen na dand(er) staphans sond(er) middel/
volgende elx jaers dae(re)n bynnen om ond(er)half mudde corens der/
maten van loven(en) pacht van love(n)goel alle jae(re) sente andries/
misse apostels te betalen en(de) te loven(en) bynne(n) der voirs(creven) f(er)merien/
te leve(re)n den voir alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mine als v(er)volghde schout It(em) es vorw(er)de dat de voirscr(even)/
roelof tvoirs(creven) lant wel en(de) loflic wynnen en(de) werven sal/
gelijc sine(n) reengenoten en(de) dat laten ten uutgaen van sine(n) voirs(creven)/
t(er)mine gelijc hij dat vant tsine(n) aencome(n) te weten [t(er)] braken/
geheel cor(am) eisd(em)/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-04-04 by Wannes Debruyne