SAL7337, Act: V°86.3-R°87.1 (138 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°86.3-R°87.1  
Act
Date: 1443-01-05

Transcription

2020-06-17 by Kristiaan Magnus
It(em) bouden messuyns [jan vande(n) velde] wonen(de) te cortelke [en(de) wout(er) de mu(n)te(re) van arscot] es come(n) (et)c(etera) ende/
heeft genomen en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van joncffr(ouwen)/
lijsbetten van boechout weduwe loijns wilen van boechout/
en(de) pete(re)n vander cuggenbosch [hue(re)n rentm(eeste)r] oft den ene(n) van hen brenge(r)/
des briefs de moelen der selv(er) joncffr(ouwen) gehete(n) sgreve(n) mole(n)/
gelegen inde prochie van roede opde wynge aldair te/
houden [en(de)] te hebben van kersmisse naestcomen(de) [lestleden] ene(n) t(er)mijn van/
iiii jae(re)n lang deen nae dande(r) sond(er) middel volgende Elx/
jairs dae(re)n bynne(n) om xviii mudde rox goet en(de) payabel d(er)/
mate(n) van loven(e) alsulx als de voirs(creven) moele(n) wynne(n) sal iiii(½)/
mudde d(aer) af bynne(n) drie maende(n) iiii(½) mudde d(aer) af bynne(n) drie/
maende(n) d(aer) nae volgende iiii(½) muddde d(aer) af bynne(n) drie maenden/
d(aer) nae naestvolgende en(de) iiii(½) mudde rox d(aer) af bynne(n) drie/
maende(n) dat dair nae naest volght te betalen(e) alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mi(n)e als v(er)volghde scout/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) molde(re) de voirs(creven) moelen de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde van ca(m)men en(de) van spillen welk wel en(de)/
loflic houde(n) sele(n) en(de) die alsoe laten te sijne(n) [hue(re)n] afsceiden Item es/
vorweerde dat de voirs(creven) molde(re) de huse vanden voirs(creven) moelen
//
houden sele(n) wel en(de) loflic vand(er) ond(er)ste rijkele ned(er)werts Item wairt/
alsoe dat de voirs(creven) molde(re) e(n)nige stene oft ander werc mesmoele(n) inde/
voirs(creven) moelen soe soude(n) hij [zij] dat m(ijn) joncffr(ouwen) voirs(creven) oprichten ten prise/
van goeden knapen die hen des verstaen Item es noch vorweerde/
dat de voirs(creven) molde(re)n de beke vander moelen jairlix als hijs behoeft/
sele(n) veghen oft doen vegen op zijnen [hue(re)n] cost alsoe verre hzij dies/
behoeven sal [selen] H(ier) af zijn borgen des voirs(creven) molde(r)s als p(ri)ncepael/
sculde(re)n ongesund(er)t en(de) onv(er)sciden en(de) elc voir al henric cottens/
arnt [willem] geldens beide [willem vande(n) velde en(de) en(de) jan wynt(er) alle] van corttelke jan clissen van wesemale/
ende henric en(de) goerijs messuyns gebruede(re)n des voirs(creven) boudens
/
Et [d(omi)no] p(ri)mis opp(endorp) vynck(enbosch) januar(ii) qui(n)ta
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris