SAL7338, Act: R°11.1 (13 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°11.1  
Act
Date: 1443-07-01

Transcription

2020-01-03 by Jirki Thibaut
Item jan ghijsbrechts van rotselair briede(r) gestaen voir scepen(en) van loven(e)/
heeft gehuert en(de) bekent dat hij gehuert heeft tegen janne vanden/
cloeste(re) als momboir janne vander stoct smet en(de) henricke vander/
phalizen neeste mage en(de) vriende(n) vande(n) kijnde(re)n jans gebleve(n) na doode/
(christ)ine wilen scolvers onder hue(r) dage wezende een huys en(de) hof/
met ene(n) eeuselken dair aen gelegen en(de) ene(n) bloexken lants gelegen tegen/
over de voirs(creven) woni(n)ge en(de) allen ande(re)n sine(n) toebehoirten gelegen te rotsel(air)/
ter plaetsen geheten tophem gelikerwijs de voirs(creven) goede(n) den voirscr(even)/
kijnde(re)n gebleve(n) sijn na doode m(ar)griete(n) wilen uut(er) helicht oudermoeder/
der voirs(creven) kijnde(re)n te houden en(de) te hebben van kersmisse lestlede(n) leden/
ene(n) t(er)mijn van tween jae(re)n lang v(er)volgende elx jaers dae(re)n bynne(n)/
om elf en(de) een halve gripen tstuc te xl pl(a)c(ken) te kersmisse te betalen/
jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) drie p(er)sone(n) oft den ene(n) van/
hen bringe(r) des briefs en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout Item/
sal noch de voirs(creven) jan ghijsbrechts bynne(n) den voirs(creven) twee jae(re)n/
aen de voirs(creven) huyse dair dat meest behoeft van ty(m)meringen/
decken oft plecken leggen en(de) v(er)wercken xii gulden pet(er)s ons gened(ichs)/
she(re)n mu(n)ten en(de) dat bij weten der voirs(creven) drie p(er)sone(n) oft des/
eens van hen
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-03 by Inge Moris