SAL7338, Act: R°167.1 (205 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°167.1  
Act
Date: 1443-11-15

Transcription

2019-09-19 by Roger Morias
Item uut dien dat voirmaels in rechte comen sijn voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) pet(er) vanden venne in deen zijde en(de) arnt de smet in dande(r) aldair/
de voirs(creven) pet(er) een aensprake dede totden voirs(creven) arnde seggende dat hij tande(re)n tiden/
janne de smet soen des voirs(creven) arnts alse geleit met scepen(en) brieve(n) van lovene(n) tot/
den goeden jorijs ve(re)nstene(re)n geloeft hadde te betalen voir scepen(en) van loven(en) vii(½) pet(er)s/
de welke hij met daneele van uthem alse bergen den voirs(creven) jorijse sculdich wae(re)n/
en(de) dat hij gheerde baten die voir tselve gelt oic mede borge stont geloeft hadde/
vander selver schout aen den selve(n) jorijze scadeloes tontheffen en(de) na dat de/
voirs(creven) gheert de voirs(creven) schout aan de voirs(creven) jorijze betaelt hadde Soe hadde/
de selve gheert den voirs(creven) pete(re)n d(aer) o(m)me doen co(m)m(ere)n ind(er) stad van antwerpen ald(aer)/
hij hem metden rechte hadde gepijnt te v(er)antwerden alsoe dat ten uut(er)sten/
de voirs(creven) pet(er) met rechte gewijst w(er)t den voirs(creven) gheerde de voirs(creven) vii(½) pet(er)s/
wed(er) te geven en(de) oic te betalen vii l(i)b(ra) gr(oo)t brabants gelts die de selve gheert/
bij sijnre eedt voir de wet tantwerpen ghegroets hadde in cost geleden te hebben/
hopende de voirs(creven) pet(er) want de voirs(creven) arnt de smet alse borge des voirs(creven) jans sijns/
soens geloeft hadde vand(er) voirs(creven) schout den voirs(creven) pet(ere)n warant te sijne en(de) oic/
mede tontheffen van allen costen en(de) co(m)mer die hij d(air) o(m)me soude mogen liden/
gelijc hij boedt te thoenen met scepen(en) brieve(n) oft goede ma(n)nen die d(aer) af/
gemaect wae(re)n en(de) te spreken wisten en(de) metten minsten (et)c(etera) dat de voirscr(even)/
arnt hen d(aer) o(m)me vander voirs(creven) so(m)men die hij tanwerpen aen den voirscr(even)/
gheerde betaelt hadde en(de) oic den coste die hij na d(ier) tijt hadde geleden soude/
cuelen Vanden welken de voirs(creven) arnt de contrarie meynde mids alrehande/
reden(en) en(de) worden die hij d(aer) toe dede seggen alsoe dat de sake tusschen p(ar)tien/
bij scepen(en) van loven(en) geremitteert w(er)t inde stad handen Aldair biden raide/
vander stad ten eynde get(er)mineert es dat de voirs(creven) arnt de smet gehoude(n)/
sal sijn den voirs(creven) pete(re)n te betalen den voirs(creven) vii(½) pet(er)s en(de) vii l(i)b(ra) grote/
die hij bij c(er)tificatien van antwerpen in sine(n) bethoene vanden ande(re)n/
poenten voirs(creven) bijbrachte den voirs(creven) gheerde betaelt te hebben ende/
dat de selve arnt vanden ande(re)n cost die pet(er) vanden venne eysschen(de)/
was ongehouden soude sijn behouden den coste van den getuygen des selfs/
pet(er)s die opt recht vander stat staen soude act(um) in pleno consilio/
no(vem)br(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer