SAL7338, Act: R°174.2 (211 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°174.2  
Act
Date: 1443-11-22

Transcription

2019-08-15 by Roger Morias
It(em) henric van thienen wijng(ar)de(r) in p(rese)ncia heeft genomen ende/
bekent dat hij genomen heeft tegen janne van oppendorp/
alse geleit na d(er) stat recht van loven(en) tot den goeden ywane/
weduwe joes wilen eveloge ii vierdel en(de) xv roeden/
wijng(ar)ts gelegen op roeselberg inde bieslage tusschen de goeden/
arnts de bars in beyde(n) zijde(n) v Te houde(n) en(de) te hebben van nu/
voirtaen ene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lang v(er)volgende op den co(m)mer ende/
tsijs d(aer) voe(r) uutgaende ende voirtaen om twee amen lovensch(er) wijns/
d(er) maten van loven(en) alle jae(re) sente m(er)tens misse inde(n) wynt(er) inde vate/
d(aer)
te betalen en(de) te wittevrouwen int cloeste(r) ald(aer) te leve(re)n jouffr(ouwe)/
a(n)nen eveloeghe no(n)ne vanden voirs(creven) cloeste(r) den voirs(creven) termijn due(re)nde/
quoli(bet) ass(ecutu)[m ende als totden vors(creven) tijde van sinte m(er)tensmisse sal de voirs(creven) henr(ic) den voirs(creven) wijn alle jae(re) op sine(n) cost houden ende niet langer] It(em) er vorwerde dat de voirs(creven) henric bynnen den voirs(creven)/
termine op den voirs(creven) wijng(ar)t vue(re)n sal ix botvoe(r) mest en(de) den selve(n)/
wijng(ar)t d(aer) mede ov(er)mesten Geloven(de) de voirs(creven) jan van oppendorp/
den voirs(creven) henricke van des voirs(creven) es tegen ene(n)yegelike(n) gerecht warant te sine cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer