SAL7338, Act: R°190.3 (229 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°190.3  
Act
Date: 1443-12-05

Transcription

2019-08-15 by Roger Morias
It(em) lenart hannart die beclaegt was van jaq(ue)mijn marick beide ma(n)ne/
van buyte(n) voe(r) hondert rijd(er)s vande(n) welke(n) zij op hede(n) jege(n) malcand(ere)n/
dach hadde(n) aldair de voirs(creven) jaq(ue)mijn niet come(n) en es heeft dair/
om de selve lenart gep(rese)nteert p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t abs(oloens) pinnoc vync/
voshem dor(ma)le dec(em)br(is) v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer