SAL7338, Act: R°193.1 (233 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°193.1  
Act
Date: 1443-12-09

Transcription

2019-08-15 by Roger Morias
It(em) pet(er) vanden veme gestaen voe(r) scepen(en) van loven(en) heeft gekint/
en(de) gelijdt dat hij gehadt en(de) ontfangen heeft van arnde de/
smet alse borge jans de smet die met scepen(en) brieve(n) van loven(en)/
geleit was totden goede(n) jorijs ve(re)nstene(re)n de so(m)me van vii(½) pet(er)s/
de welke de voirs(creven) jan uut crachte vand(en) voirs(creven) beleide gehave(n)/
soude hebben alse schout toebehoe(re)nde den voirs(creven) jorijze en(de) eer/
de voirs(creven) pet(er) met daneele van uthem den voirs(creven) ja(n)ne tvors(creven) gelt/
geloefde Soe was bevorw(er)t dat de voirs(creven) jan en(de) arnt d(aer)/
af warant sijn soude(n) gelijc de gelufte metten vorw(er)den d(aer) af/
gheregistreert staende den and(ere)n dach van mey int jair xiiii[c]/
xlii dat cleerlic uutwizen en(de) oic de so(m)me van seven l(i)b(ra)/
gr(oot) brabants gelts die de vors(creven) pet(er) vini der selv(er) saken wille/
metden rechte hadde moten betalen gheerde baten d(aer) af tvo(n)nisse/
geregistreert staende xv dage in nove(m)bri lestleden me(n)cie/
maect ende heeft de voirs(creven) pet(er) de voirs(creven) arnde en(de)/
alle ande(re)n die dat aengaen mach vanden voirs(creven) vii(½) pet(er)s/
vii l(i)b(ra) gr(oot) en(de) desgelijx van alle ande(re)n saken die de/
voirs(creven) arnt en(de) jan sijn soen ter vors(creven) pete(re)n w(er)t gehoude(n)/
mochten sijn totden dage toe van heden volcomentlic quijt/
gescouden Geloven(de) hem d(aer) af ne(m)mermeer aen te spreken/
in ghenen rechte gheestelic noch weerlic bij hen selve(n)/
noch bij nyeman(de) and(er)s in gheenre manier(e)n ende oic vander/
voirs(creven) so(m)men tegen ene(n)yegelike(n) warant te sijne vync voshe(m)/
d(e)cembr(is) nona
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer