SAL7338, Act: R°200.4 (238 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°200.4  
Act
Date: 1443-12-12

Transcription

2019-10-28 by Roger Morias
It(em) arnt en(de) beatrijs kinde(re) des voirs(creven) wille(m)s die bij machte van scepen(en)/
brieve van loven(e) jairlix sculd(ich) zijn te heffen(e) op de goede inde/
selve brieve begr(epen) xi guld(en) tstuc voir x stuv(er)s gerekent hebben/
geloeft dat hij de selve d(enieren) sele(n) doen en(de) late(n) volgen den ghene(n)/
van hen oft hue(re)n medebruede(re)n of suste(re)n die den voirg(enoemde) will(emme)/
houden sal om den selve(n) willem(me) d(aer) mede gehoude(n) en(de) geregeert te/
werden eve(n)verre de selve wille(m) de deilinge en(de) vertidingen/
voirg(eruert) stad laet g(ri)pen en(de) and(er)s niet cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer