SAL7338, Act: R°258.1-V°258.1 (307 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°258.1-V°258.1  
Act
Date: 1444-02-06

Transcription

2020-03-13 by Roger Morias
Vanden greve van zeyne ende/
willem(me) vanden vekene/
Item alzo tande(re)n tiden te weten op den thiesten dach van octobri lestleden quame(n)/
voe(r) den raide vander stat jan he(re) vander neufruwen en(de) met hem/
jannes scretarijs des sgreven van zeyne in deen zijde en(de) willem vande(n)/
veken(en) bij toedene hulpen en(de) consente jans van hoye henrix rogge en(de)/
jans storms de welke met scepen(en) brieve(n) van loven(e) staken in die goede/
wilen jonch(e)r willems greve te zeyne in brabant gelegen ter ander/
zijden om der gebreken wille die de voirs(creven) willem vander tijt dat/
hij int lant van erkenen den selve(n) greve toebehoe(re)nde rentmeest(er) was/
uutstaende hadde en(de) ingebreke was de so(m)me van xlv l(i)b(ra) gr(ooten) x s(cellingen)/
iii d(enieren) o min hond(er)t xxvi(½) l(i)b(ra) heng(elsch) elc l(i)b(ra) te x stuv(er)s van/
reste van rekeni(n)gen gepasseert en(de) gesloten van welker so(m)men de selve/
willem op dat hij hadde geconnen in afslage ontfangen soude hebben/
hond(er)t lxi l(i)b(ra) xvii s(cellingen) iiii (denieren) d(en) heng(elschen) en(de) tsurplus vand(en) selve(n) reste/
soude men den voirs(creven) wilem(me) hebben betaelt te weten xxxxvii rijnsch(en)/
gulden xvi stuvers en(de) eenen boddrag(er) en(de) oic om tghene des de/
selve willem na tsluyten der voirs(creven) rekeni(n)gen aen dlant van erkenen/
en(de) and(er)sins van des jonche(re)n wegen van zeyne uutgeleeght hadde/
d(aer) af de so(m)me gedroech vii l(i)b(ra) ix d(enieren) gelijc dat blijcte bider rekeni(n)gen/
des selfs willems die die hij doen ter tijt met eenre cedulen ov(er)gaf en(de)/
p(rese)nteerde van welke poenten de voirs(creven) jan vander neufruwen/
e(n)nige ontkende Ende de raet vand(er) stad de voirs(creven) p(ar)tien die hen/
de saken in beyden zijden mechtiden alzo v(er)re dat aencleefde den eysch/
des voirs(creven) willems en(de) des v(er)antwerdens dair op alle dbescheit aenhoerde/
ende dae(re)n teynden t(er)mineerde dat de voirs(creven) willem bij behulpe des/
voirs(creven) jans ende jannes tvoirscr(even) gelt aen den rentmeest(er) van/
cousoir tusschen doen ende kersmisse lestleden v(er)volgen soude alzo/
v(er)re men vuechlijc conste ende dat dlant van erkenen metten/
p(ro)fijte vanden selven soude bliven in gewariger hant en(de) dairs de/
voirs(creven) willem te vreden soude zijn tot dat hem genoech ghesciet/
ware met mi(n)nen oft met rechte alsoe wale vander voirs(creven)
//
so(m)men na der rekeni(n)gen uutgegeven alse vanden voirs(creven) resten bij/
alzo dat de voirs(creven) willem vander voirs(creven) na reken(in)gen den/
vrienden des voirs(creven) greven bewijs dade Dwelc de voirscr(even)/
jan vand(er) neufruwen alzo aennam en(de) geloefde te voldoen/
na duutsprake vander stat soe eest om deswille dat de/
voirs(creven) t(er)minatie den voirs(creven) willem(me) bynnen middelen tijde niet en volschiede dat de selve p(ar)tien opden dach van heden/
weder om comen sijn bijden raide vander stat ald(aer) elc van/
hen sijn reden(en) alligeerde en(de) na dien wairt get(er)mineert en(de)/
voirt uut gesproken voir reden(en) en(de) recht dat de rekeni(n)ge/
des selfs willems getekent metten hanteeken he(re)n anthonijs/
bille die des van wegen des voirs(creven) jonche(re)n van nassouwe(n)/
mechtich was ende ten bijwezen vanden selven voir ghe/
passeert bliven soude ende dat de voirs(creven) jan vander/
neufruwen de voirs(creven) so(m)men aen den rentmeest(er) van cousoir/
v(er)volgen soude op dat hem geliefde tusschen dit ende/
halfvasten neestcomen(de) Ende oft hij des niet en dade/
dat hij dan gehouden soude zijn den voirs(creven) willem(me) sijn/
voirs(creven) resten geheel op te leggen en(de) te betalen ende/
desgelijc oic trest vander voirs(creven) na rekeni(n)gen behoudelijc/
dien dat de selve willem oft hen jan ontkenne(n) woude/
dair af redelijc bewijs soude doen Item in pleno/
consilio febr(uarii) sexta anno xiiii[c] xliii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer