SAL7338, Act: R°310.1 (361 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°310.1  
Act
Date: 1444-03-03

Transcription

2020-06-04 by Roger Morias
Van gheerde tutele(re)/
It(em) tvonnisse tussce(n) geerde tutele(re) die ond(er) meer ande(re)n goede(n) gegoidt en(de)/
geerft es in xix groete roeden landts gelege(n) bijden boem van viler ter/
plaetse(n) gehete(n) lohier vail tussce(n) de goede m(er)tens van viler ende de/
goede scloest(er)s van viler in deen zijde ende ja(n)ne de lattinez in/
dande(r) alse van eenre jairvruchte(n) gewasse(n) op de goede voirs(creven) die welke/
bijde(n) bailhu van ha(n)nut in gewariger hant geleeght waren dair/
inne de voirs(creven) jan verleeght hadde vier stuv(er)s van maden(en) twe scove/
van byndene(n) en(de) een halve mudde corens voir de he(re)n vand(er) schure(n)/
dair inne de voirs(creven) vrucht was Er gewijst met dese(n)/
woirde(n) nae aensprake en(de) verantwoirden van beyden p(ar)tien dat eve(en)verre/
de voirs(creven) gheert betaelt de madehue(r) en(de) huer vand(er) schue(re)n en(de) oic/
den he(re) vernuecht dat hem de voirs(creven) vruchte(n) volgen selen p(rese)nt(ibus)/
lomb(ar)t lyemi(n)gen pynnoc vync voshem dor(mae)le s m(ar)tii tertia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer