SAL7338, Act: R°357.2 (426 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°357.2  
Act
Date: 1444-04-21

Transcription

2020-12-14 by Roger Morias
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) [twee] p(er)sonen hen metden voirs(creven) bekenne br(ieven)/
selen doen leyden tot der haven des voirs(creven) henrix alzo v(er)re die toe/
te behoe(re)n plach willem(me) wilen colne sinen brueder [en(de) niet vorder] tot welcx/
goede de selve henric nader stad recht van loven(e) beleit/
es en(de) dat gedaen selen zij alle schouden diemen den voirs(creven) willem(me) sculdich/
es bleven moeten inhalen en(de) v(er)volgen met rechte aen de ghene die/
de selve schout sculdich mogen sijn en(de) dae(re)n teynden selen de selve twee/
p(er)sonen hue(r) schout die de voirs(creven) willem hen en(de) meer ande(re)n sculdich es/
bleven ende dair voe(r) zij staen voir den selve(n) willem(me) tyerst invoe(re)n/
en(de) hem lossen en(de) vanden surplus selen zij den voirs(creven) henricke goede/
wettige rekeni(n)ge dan soe wa(n)neer zij vanden selve(n) henricke des/
v(er)socht selen werden cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer